Franca Padovan spregovorila na XV. Vseslovenskem srečanju

Na XV. Vseslovenskem srečanju Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki je v četrtek, 2. julija 2015, potekalo v Državnem zboru Republike Slovenije, je za Svet slovenskih organizacij spregovorila pokrajinska predsednica za Goriško Franca padovan. Njen govor objavljamo v celoti.

»STRUKTURNO POVEZOVANJE Z ZAMEJSTVOM ZA USPEŠNO SLOVENIJO«

Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani predsednik Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, spoštovani minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, spoštovani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, spoštovani rojaki iz zamejstva in zdomstva v svojem imenu in v imenu deželnega predsednika Sveta slovenskih organizacij Walterja Bandlja vas vse lepo in prisrčno pozdravljam.

Naslov letošnjega XV. Vseslovenskega srečanja, ki se glasi »Slovenke in Slovenci v tujini za uspešno Slovenijo« je zelo posrečen. Slovenci v Furlaniji Julijski krajini, ki sicer ne živimo v tujini ampak na našem narodnostnem ozemlju, izvajamo številne dejavnosti na področju kulture, prosvete, športa, šolstva, vzgoje, sociale, župnijske pastorale, itd. Pri vsem tem spada med glavne namene teh dejavnosti ohranitev naše narodne zavesti in slovenskega jezika. Naša uspešnost pa ne ostaja v sklopih naših organizacij oziroma naše narodne skupnosti, temveč se širi tudi onkraj vedno bolj nevidne meje na matično domovino Slovenijo. S tem želim povedati, da se pri nas zavedamo, da našo uspešnost italijanski večinski narod razume kot uspešnost celotnega naroda in njegove države. Prepričana sem, da nam je ta zavest, kako našo uspešnost doživlja večinski narod, veliko pomenila čez celo povojno obdobje. S to zavestjo smo lahko postopoma vedno bolj uveljavljali naše pravice, kar ni bila najbolj enostavna zadeva, in si zagotavljali vse boljše pogoje za obstoj.

Po drugi strani je potrebno podčrtati, da so se stvari občuteno premaknile na bolje, ko se je Slovenija osamosvojila in postala sodobna, demokratična država. Slovenci v zamejstvu pa smo tako lahko prišli v tisto skupino narodnih manjšin v Evropi, ki lahko računa na pomoč matične države, članice Evropske Unije. Na tak način lahko računamo na oporo Slovenije, ki je v svoji mladi 24-letni zgodovinski dobi pokazala, da zna biti uspešna gospodarska država z zgledno zaščitno zakonodajo za svoji dve priznani narodni manjšini: Italijane in Madžare. V odnosu do nas v zamejstvu pa lahko potrdim, da je prisotnost ministra in delovanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ključnega pomena prav za izzive, ki se nam kažejo v prihodnjih letih.

Danes na tem vsakoletnem srečanju lahko mirno rečem, da smo izredno zadovoljni, da razpolagamo z odlično podlago, na kateri lahko skupno dvignemo uspešnost Slovenije. Da pa lahko dosežemo ta cilj, moramo izboljšati naše povezovanje in s tem povezane strukture, ki bodo ustrezale potrebam današnjih dni, predvsem pa, da bomo lahko na najboljši način izkoristili vse možnosti, ki se nam ponujajo preko evropskih programov v novem obdobju. Z izkušnjo kakršno je bilo odprtje Tržaškega knjižnega središča imamo zgledno dobro prakso uspešnosti Slovenije, ki presega svoje državne meje. Takega ali podobnega sodelovanje si želimo še naprej in še več, da bomo več delovali kot dve ločeni skupnosti temveč kot enotno narodno telo.

Hvala lepa za pozornost.