FUEN s pismom parlamentu podprla slovensko predstavništvo

Daniel Alfreider, Walter Bandelj, Lorán Vincze
Daniel Alfreider, Walter Bandelj, Lorán Vincze

FUEN, največja manjšinska krovna organizacij v Evropi, ki zastopa številne jezikovne in narodne skupnosti v Evropi je odločno podprla ureditev slovenskega predstavništva v rimskem parlamentu. Njen predsednik in evropski poslanec Loràn Vincze je prejšnji teden poslal dopis predsednici Senata Mariji Elisabetti Alberti Casellatijevi in predsedniku Poslanske zbornice Robertu Ficu ter ju pozval, naj se uredi slovensko zastopstvo. V dopisu je predsednik Vincze izpostavil obvezo Italije na podlagi zaščitnega zakona 38/2001 in poudaril, da je zagotovitev političnega predstavništva jezikovnim in narodnostnim skupnosti pokazatelj zelo visoke stopnje demokratičnosti neke države. Nadalje je pohvalil Italijo za ustavna določila, na podlagi katerih so priznane osnovne pravice manjšin in izpostavil pomen 3. in 6. člena ustave.

Predsednik FUEN-a je podčrtal potrebo, da se slovenske predstavništvo v italijanskem parlamentu uresniči z novim volilnim zakonom, ki je v pripravi. Jezikovnim in narodnim manjšinam je namreč potrebno urediti primerno predstavništvo, da lahko avtonomno zastopajo lastne pravice. V tem smislu je Vincze izpostavil velik uspeh, ki ga je doživela evropska državljanska pobuda Minority Safepack, pri kateri je sodelovala tudi slovenske narodna skupnost v Italiji.

Dopis predsednikoma Senata in Poslanske zbornice je predsednik FUEN-a Loràn Vincze zaključil z omembo zglednega političnega predstavništva, ki ga Slovenija zagotavlja italijanski in madžarski narodni skupnosti v Državnem zboru. To je namreč idealen model, po katerem lahko slovenska narodna skupnost v Italiji ostane še naprej aktiven protagonist italijanskega političnega življenja.

Trst, 23. julija 2020                                                         Tiskovni urad SSO

svet slovenskih organizacij dokumenti 29 svet slovenskih organizacij dokumenti 30