Gledališče je vse bolj oddaljeno od naših ljudi

Predsednik SSO Drago Štoka, ob novici o odobritvi bilance SSG, je izrazil svojo zaskrbljenost glede bodočnosti in dobrega delovanja naše osrednje poklicne ustanove. S tem v zvezi SSO upa, da ostaja finančna slika gledališča jasna. Skrb vzbuja tudi dejstvo, da je naše gledališče vse bolj oddaljeno od naših ljudi. Glede na finančni vložek naše celotne skupnosti v obstoj in delovanje našega gledališča so podatki o maloštevilnih abonentih zelo zaskrbljujoči. SSO ostaja namreč trdno prepričan, da je gledališče skupna ustanova naše pluralne narodne skupnosti, katere delovanje mora temeljiti na nesporni umetniški ravni, ob spoštovanju pravil, predvsem pa v resnični skrbi za rast in razvoj naše celotne skupnosti.