GMD: izšla je knjiga Biljana

Nova knjižna izdaja Goriške Mohorjevi družbe

Peter Stres

BILJANA

Oris preteklosti župnije in občine Biljana ter naselij Biljana in Zali Breg-Šlomberk

od prve omembe vasi Biljana leta 1205 do priključitve k Jugoslaviji septembra 1947

Pri Goriški Mohorjevi družbi je v teh dneh izšla knjiga zgodovinarja Petra Stresa z naslovom Biljana – Oris preteklosti župnije in občine Biljana ter naselij Biljana in Zali Breg-Šlomberk od prve omembe vasi Biljana leta 1205 do priključitve k Jugoslaviji septembra 1947, s katero je avtor želel počastiti 810. obletnico prve omembe vasi Biljana. Knjiga je sad bogatega raziskovalnega dela, saj časovno zaobjema nad osem stoletij zgodovinskega dogajanja, kar je avtor dokumentiral z arhivskimi in časopisnimi viri ter ustnimi – osebnimi pričevanji vaščanov, poleg seveda izčrpne literature, ki jo dobimo navedeno ob koncu knjige. Pomembnost in vrednost te knjige nista namenjeni le domačinom-krajanom, saj je njena strokovna zasnovanost v velik doprinos pri odkrivanju naše pretekle in polpretekle zgodovine nasploh in vas Biljano v Goriških Brdih s svojo okolico umešča v okvir občega zgodovinskega dogajanja.

Poglavja si sledijo v časovnem zaporedju, od prikaza ozemlja in prebivalcev do leta 1500, biljanske pražupnije v 15. stoletju, razvoja vasi od 15. stoletja dalje vse do Jožefinskih reform v 18. stoletju, obuditve vaškega kulturnega življenja v 19. stoletju ter na prehodu v 20. stoletje vse do prve svetovne vojne. Sledijo si obdobja med obema vojnama, druge svetovne vojne ter nazadnje  priključitve k Jugoslaviji leta 1947. Ves ta prerez skozi stoletja avtor  preučuje na osnovi razpoložljivih virov, marsikaj tudi rekonstruira, tako da nam poda izčrpno sliko verskega, družbenega, gospodarskega in političnega življenja v Biljani, Zalem Bregu in okoliških vasi. Ves ta prikaz pa še dodatno dopolnjuje bogato fotografsko gradivo.

Spremno besedo je v knjigi napisal Tomaž Simčič, katerega družinske korenine izvirajo prav iz vasi Biljana.

Predstavitev bo v okviru srečanj na kavi s knjigo v sodelovanju s Katoliško knjigarno,

v četrtek, 26. marca 2015, ob 10. uri v prostorih galerije Ars

v prvem nadstropju nad Katoliško knjigarno na Travniku v Gorici