Goriška prefektinja Isabella Alberti sprejela predstavnike SSO

Goriška prefektinja Isabella Alberti je v torek, 13. oktobra 2015, sprejela deželnega predsednika Sveta slovenskih organizacij Walterja Bandlja in odbornika Filipa Hledeta. V enournem pogovoru je prišlo do izmenjave stališč glede številnih tem, ki zadevajo slovensko narodno skupnost v deželi FJK in še posebno na Goriškem, pa tudi druga vprašanja o sedanjem kriznem stanju, ki tare mesto Gorica z družbeno-gospodarskega vidika.

Goriška prefektinja Isabella Alberti je obžalovala dejstvo, da je v tem trenutku skoraj vsa pozornost usmerjena na vprašanje sprejema pribežnikov in prosilcev azila. Zaradi tega so žal druge teme trenutno manj v ospredju. Vendar si pričakuje, da bo mogoče v sodelovanju s krovnimi organizacijami zapolniti to trenutno vrzel. Celotna tematika slovenske narodne skupnost jo namreč zelo zanima, tudi ker je tesno povezana z zgodovinsko in družbeno specifiko goriškega prostora.

Predsednik Bandelj je s svoje strani predestavil specifiko Sveta slovenskih organizacij, stanje slovenske narodne skupnosti in poudaril pomembnost sodelovanja z državnimi ustanovami z polno izvajanje zaščitnega zakona. Poudaril je, da si slovenska narodna skupnost med drugim zelo želi, da bi se dokončno rešilo vprašanje o pravilnem pisanju slovenskih imen in priimkov oziroma normalno uporabo šumnikov. Napovedal je tudi, da bo Svet slovenskih organizacij skupaj z drugo krovno organizacij in Paritetnim odborom poskrbel za spisek še odprtih vprašanj glede izvajanja zaščitnega zakona, ki bo pokazala celotno sliko sedanjega stanja.

Sprejem na goriški prefekturi se je zaključil z obojestansko obljubo, da se je potrebno o vprašanju izvajanja zaščite še naprej pogovarjati in da mora biti to za celoten goriški prostor priložnost za ovrednotenje njegovega družbenega konteksta.

Gorica, 13. oktober 2015                                                                Tiskovni urad SSO