Goriški prefekt na obisku pri SSO-ju

Goriški prefekt dr. Vittorio Zappalorto bo v torek, 18. februarja obiskal goriške članice SSO-ja. V spremstvu goriškega pokrajinskega predsednika Walterja Bandlja bo prefekt Zappalorto obiskal sedeže goriških članic SSO-ja in se seznanil z njihovim delovanjem.

Program:

Ø  Ob 9.30                      Katoliško tiskovno društvo, zadruga Goriška Mohorjeva, Novi glas in Goriška Mohorjeva družba (Damijan Paulin, Jurij Paljk in Oskar Simčič)

Ø  Ob 11. uri                   Mladinski dom in Zavod sv. Družine (Mauro Leban in sestra Alojzija)

Ø  Ob 11.30                    Kulturni center Lojze Bratuž:

     • Kclb (Franka Žgavec)
     • Športno društvo Olympia (Mihael Corsi)
     • Šz Soča (Fabio Tommasi)
     • SZSO Gorica (David Bandelj)
     • Scgv Emil Komel (Mara černic)
     • Združenje cerkvenih pevskih zborov – Gorica (Dario Bertinazzi)
     • Zveza slovenske katoliške prosvete (Franka Padovan)
     • Krožek Anton Gregorčič (Marjan Terpin)
     • Fundacija Gorica (Marjan Markežič)
     • Skupnost družin Sončnica (Ani Saksida)
     • Svet slovenskih organizacij

Za morebitne informacije:

Walter Bandelj mobitel +393355384344

Julijan čavdek mobitel +393357545035