Gorški prefekt na obisku

Novi goriški prefekt Vittorio Zappalorto se je seznanil z dejavnostjo in prostori, kjer delujejo slovenske ustanove in organizacije v sklopu SSO-ja. V spremstvu pokrajinskega predsednika Walterja Bandlja je prefekt Zappalorto najprej obiskal prostore na Travniku, kjer deluje Katoliško tiskovno društvo, Katoliška knjigarna, zadruga Goriška Mohorjeva, Goriška mohorjeva družba in tednik Novi glas. V uredništvu tednika si je ogledal nekatere arhivske izvode Katoliškega glasa in Novega lista ter se seznanil z njihovo združitvijo in sedanjim delovanjem. Zgodovino in vlogo tednika in Goriške mohorjeve družbe so mu predstavili Damjan Paulin, Jurij Paljk in msgr. Oskar Simčič.

Druga etapa obiska sta bila Mladinski dom in Zavod sv. Družine. Predsednik Mladinskega doma Mauro Leban je prefektu predstavil prostore in delovanje, ki je prvenstveno usmerjeno v pomoč nižješolskim dijakom pri opravljanju šolskih obveznosti. Sestra Alojzija pa je prefektu razkazala prostore in predstavila zgodovino Zavoda sv. Družine, ki skrbi za pomoč ostarelim in pa za pošolski pouk za osnovnošolce.

Kot zadnja točka obiska je bil na vrsti Kulturni center Lojze Bratuž in telovadnica Slovenskega športnega centra Mirko Špacapan. Goriškega prefekta so pričakali predstavniki vseh organizacij in ustanov, ki delujejo v tem sklopu. Predsednica KCLB Franka Žgavec je predstavila delovanje goriškega kulturnega hrama, razstavne in prireditvene prostore. Za SCGV Emil Komel sta spregovorili predsednica Mara černic in ravnateljica Alessandra Schettino. Franka Padovan in Martina Valentinčič sta prefekta pozdravili v imenu Zveze slovenske katoliške prosvete in Združenja cerkvenih pevskih zborov. Mihael Corsi pa je uglednemu gostu pokazal telovadnico in delovanje AŠZ Olympije.

Na koncu je goriški prefekt Vittorio Zappalorto obiskal še prostore Sveta slovenskih organizacij, kjer je tudi obisk zaključil. Z zadovoljstvom je ugotovil življenskost in pestrost delovanja, ki se odvija med Slovenci na Goriškem in ponudil vso razpoložljivost za čimbolj odprt in stvaren odnos pri uveljaljanju zakonsko priznanih zaščitnih določil.