Gradimo za povezovanje in opuščajmo, kar razdvaja

Ponovna mazaška akcija Casapound.
Kulturni dom France Prešeren v Boljuncu.

Svet slovenskih organizacij z zaskrbljenostjo gleda na novo mazaško akcijo na pročelju Kulturnega doma v Boljuncu. V tem smislu krovna organizacija Slovencev v Italiji poziva naj se za dobro Tržaške in celotne dežele Furlanije Julijske krajine pozornost in prizadevanja usmerita v projekte, ki imajo kot cilj izgradnjo skupne in strpne prihodnosti v dobrobit mlajšim generacijam. Zgodovino so namreč že napisali in popisali zgodovinarji, o čemer priča skupno poročilo mešane kulturno-zgodovinske komisije italijanskih in slovenskih zgodovinarjev iz leta 2000. Za sedanjost in prihodnost pa smo odgovorni vsi skupaj, ki na tem prostoru sobivamo.

V prihodnjih tednih bomo priča pomembnim dogodkom, ki se bodo s svetlimi črkami zapisali v našo stvarnost. Ti dogodki bodo odraz skupnega sodelovanja med različnimi jezikovnimi komponentami mesta in dveh sosednjih držav. Slovenci in Italijani smo v tem prostoru poklicani, da skupno sobivamo in sodelujemo. K temu sta prav tako poklicani Slovenija in Italija, za kateri predstavlja visoka raven zaščite jezikovnih manjšin glavno osnovo za uspešno in perspektivno sodelovanje v sklopu skupnega evropskega prostora.

Tiskovni urad SSO – Trst, 12. junij 2020