H. in D. Klanšek – postenje duše in telesa: zakaj in kakoč

Helena Jeriček Klanšček je doktorica socialne pedagogike, zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja. Je nacionalna koordinatorka za promocijo zdravja pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Vodi razne delavnice in seminarje, je avtorica številnih člankov in priročnikov.

Drago Klanšček je bil zaposlen v gospodarstvu, kjer se je srečeval s problematiko stresa in izgorelosti, zato se je odločil, da bo našel druge načine za zadovoljno in zdravo življenje. Je diplomirani shiatsu terapevt, v Švici je končal izobraževanje za terapevta kraniosakralne osteopatije. Vodi delavnice, seminarje o stresu, zdravi prehrani, o postenju.

Post je že stara in poznana oblika telesnega odpovedovanja, ki jo poznajo vsa svetovna verstva. Ljudska modrost pravi, da je hrana povezava telesa z dušo. Zato je post idealen čas, ko se odpovemo hrani, prečistimo svoje telo in si vzamemo čas za notranjo poglobitev in spoznavanje sebe.