Igor Jelen novi predsednik deželnega sveta SSO

V razpravi poudarek vključevanju mladih in evropskim projektom

Univerzitetni profesor in rojak iz Kanalske doline Igor Jelen je novi predsednik deželnega sveta SSO, ki je včeraj zasedal v Podbonescu v restavraciji Škof. V predsedstvo deželnega sveta SSO so bili izvoljeni še trije pokrajinski podpredsedniki Igor Svab (Trst), Karen Ulian (Gorica) in Fanika Coren (Videm) ter tajnik-zapisnikar Dario Bertinazzi.

Na podlagi statutarnih določil je zasedanje deželnega sveta SSO odprl predsednik Walter Bandelj in v imenu izvršnega odbora krovne organizacije predstavil prisotnim delegatom kandidate za predsedstvo. Delegati so predlog soglasno podprli in prof. Igor Jelen je ob odobravajočemu aplavzu prevzel vodenje zasedanja ter povabil predsednika Bandlja, da poda poročilo.

V svojem poročilu je predsednik SSO najprej osredotočil razmišljanje na mladino. Mlade generacije morajo, po mnenju Bandlja, dobiti mesto pri načrtovanju društvenega dela in prevzemati vodilno vlogo. »Slovenska narodna skupnosti nujno potrebujemo novosti in samo formirana mladina nam jih lahko prinese« so bile besede, s katerimi je Bandelj zaključil prvo točko poročila.

Predsednik SSO se je v nadaljevanju dotaknil več tematik. Najprej je izpostavil slovensko šolstvo, kjer krovni organizaciji načrtujeta srečanje z ministrom za izobraževanje Republike Slovenije. Skupaj z njim bodo preverili razne možnosti, med temi tudi ustanovitev privatnih jasli. Še vedno je odprto vprašanje zajamčenega mesta za slovenskega predstavnika v parlamentu, ki bi moralo biti urejeno recipročno s predstavništvom italijanske manjšine v Državnem zboru. Veliko prizadevanj je bilo vloženih v obnovo konvencije RAI, pri katerih je bilo pozitivno zadnje srečanje z vladnim podtajnikom Vitom Crimijem. Zelo dejavna je po mnenju Bandlja Komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki jo vodi poslanka Ljudmila Novak. Pri tem je predsednik SSO dopolnil pisanje tednika Novi Matajur v zvezi z zadnjim zasedanjem komisije. Predstavnikom Slovencev v zamejstvu ni bila dana beseda na drugem predlogu, ki je nastal med sejo. Kljub temu je bil zakonski predlog za slovenskega poslanca iz vrst Slovencev po svetu zavrnjen s strani poslancev iz levosredinskih vrst, za kar je predsednik SSO javno protestiral. Upati gre, tako Bandelj, da se bo o tem mogoče pogovoriti na srečanju s slovenskim zunanjim ministrom Miroslavom Cerarjem, ki bo prihodnji teden prisostvoval odprtju novih prostorov Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu.

V predsedniškem poročilu je bilo mesto tudi za zamejske tematike in predvsem za odprta vprašanja, ki so skupna obema krovnima organizacijama. Bandelj je zaskrbljeno ugotavljal, da je postopek prenove stadiona 1. maj ovit v molk in je še vedno nerešno vprašanje lastnine. Predsednik SSO tudi pogreša, da se pri skupnih ustanovah ne uveljavlja princip rotacije pri vodilnih funkcijah. Zelo dobrodošlo bi bilo, ko bi kulturne in gospodarske ustanove več sodelovale in skupaj pripravljale pomembnejše prireditve, je bil mnenja predsednik Bandelj.

Predsednik SSO je prepričan, da združitve med SSO in SKGZ ne bo, nebhodno potrebno pa je sodelovanje, ki je v zadnjih letih obrodilo več pomembnih rezultatov, kot sta skupna služba za jezikovne pravice Zajezik ter skupna trojezična publikacija Mi, Slovenci v Italiji. Sodelovanje med SSO in SKGZ bo imelo veliko važnost tudi pri postopku imenovanja novega paritetnega odbora, ki se mora zaključiti do 15. avgusta letos.

SSO bo v prihodnje postal bolj aktiven tudi na evropski ravni, je prisotnim delegatom povedal Bandelj. V kratkem bo krovna organizacija postala redna članica v mednarodni zvezi narodnih manjšin Fuen, kar je rezultat dogovora s stranko Slovenska skupnost, ki je že več let včlanjena v omenjeno zvezo. To je tudi sad sodelovanja pri evropski državljanski pobudi Minority Safepack, ki bo kmalu predložena v obravnavo evropski komisiji.

Po poročilu predsednika Walterja Bandlja so bili na vrsti mladi predstavniki DM+, ki so z videoposntekom predstavili svoje delovanje, ki sloni na formiranju in povezovanju mladih v okviru slovenskih društev. Zanimanje raste, zaradi tega že pripravljajo nove pobude za jesen.

Predsedniško poročilo in predstavitev mladinske pobude DM+ je bilo predmet širše razprave, v katero so posegli številni delegati članic SSO-ja. Delo, ki je bilo v teh letih opravljeno s strani krovne organizacije je bilo deležno pohval in spodbud k vztrajanju, z željo, da bi se še bolj utrdilo sodelovanje s članicami.

Drugi del zasedanja deželnega sveta SSO je bil posvečen odobritvi obračuna za leto 2018 in proračuna za leto 2019. Oba finančna dokumenta je podrobno po postavkah predstavil blagajnik SSO Ivo Corva. Miha Coren je podal povoljno mnenje v imenu nadzornega odbora. Sledila je razprava, v kateri je bil obrazložen pomen in vloga pridobivanja sredstev preko evropskih projektov. Izvajanje teh je obrodilo pomembne rezultate, ki so ovrednotili prisotnost slovenske narodne skupnosti v FJk. Najboljši primer je muzej SMO v Špetru, je pojasnil Corva.

Zasedanje deželnega sveta SSO se je zaključilo s soglasno potrditvijo obeh finančnih dokumentov krovne organizacije.