IRDO: razpis za nagrado podjetniku slovenskih korenin

VABILO K SODELOVANJU SLOVENSKIM ORGANIZACIJAM PO SVETU IN V ZAMEJSTVU

Maribor, 15.6.2015

Zadeva: RAZPIS ZA NAGRADO PODJETNIKU S SLOVENSKIMI KORENINAMI, KI DELUJE V ZAMEJSTVU OZ. PO SVETU v okviru Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015

Spoštovani,

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, SPIRIT Slovenija, javna agencija, ter Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu so v sodelovanju s podpornimi partnerji projekta v okviru razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2015 objavili Razpis za nagrado podjetniku/ci s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu in ki je aktiven/a na področju družbene odgovornosti ter izkazuje povezanost s Slovenijo.

Ob tej priložnosti vas vljudno vabimo k sodelovanju in sicer tako, da predlagate primerne kandidate/tke za to priznanje. Na razpis lahko prijavite kandidata/tko, ki:

·         je podjetnik/ca in s svojim podjetniškim delovanjem deluje zgledno ter širi primere dobre prakse na področju družbene odgovornosti in spodbuja ostale k tovrstnim aktivnostim,

·         se ob svojem rednem poslovanju v gospodarstvu aktivno loteva tudi problemov s področja družbene odgovornosti in jih rešuje ter zato dosega viden vpliv v družbi,

·         si prizadeva pomagati mladim, da se čim bolje vključijo v skupnost in se skozi delo osamosvojijo,

·         si prizadeva za ohranjanje slovenstva oziroma pospeševanje sodelovanja med državo, v kateri deluje, in Slovenijo, ipd. (več je zapisano v razpisni dokumentaciji).

Prijavite lahko več kandidatov, vendar morate za vsakega kandidata posebej izpolniti prijavnico.

Več o razpisu in prijavni dokumentaciji je razvidno iz priloge. Vso dokumentacijo najdete tudi na spletnem mestu www.horus.si v slovenščini in angleščini. Prijavnine za predlaganje kandidatov ni, saj posebno priznanje podpira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v sklopu Akcijskega načrta sodelovanja in podpore mladim Slovencem v zamejstvu in po svetu.

Pomembni datumi:

Termin

Aktivnost

15.6.2015

objava razpisa za nagrado Horus 2015

8.9.2015

seminar za prijavitelje

15. 6. – 25.9.2015

zbiranje prijav na razpis

25.9.2015

zaključek razpisa = rok za oddajo vlog

28.9.2015

odpiranje prispelih prijav

28.9.-4.10.2015

zbiranje dopolnitev dokumentacije prijaviteljev

5. 10. – 15. 10. 2015

ocenjevanje komisije, 1. krog

15.10.2015

razglasitev finalistov za nagrado in priznanja

15. 10. – 25. 10. 2015

ocenjevanje komisije, 2. krog

4.11.2015  (predvidoma)

predstavitev nominirancev za nagrado in podelitev nagrad, priznanj

nov. 15

izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih

Dodatne informacije: www.horus.si, nagrada.horus@irdo.si , 031 344 883

Za sodelovanje pri izvedbi razpisa se vam iskreno zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

V imenu organizatorjev in partnerjev projekta:

ddr. Matjaž Mulej,

predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus, l.r.