Italijanska in slovenska manjšina o Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020

Večjezičnost in ovrednotenje bogate kulturne čezmejne dediščine je relevanten dejavnik pri nadgradnji meddržavnih odnosov med sosedama Italijo in Slovenijo. To je glavno sporočilo srečanja predstavnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem ter slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki se je vršilo v četrtek, 10. decembra na sedežu Sveta slovenskih organizacij v Trstu. Na srečanju so predstavniki Italijanske unije,  Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij analizirali stanje medsebojnih odnosov in širšega meddržavnega sodelovanja, posebno pozornost pa so namenili Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020. Projekt JezikLingua, ki ga sta ga izvedli slovenska narodna skupnost v Italiji in italijanska narodna skupnost v Sloveniji sodi med najpomembnejše projekte v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 in je istočasno pomemben temelj pri nadaljevanju in nadgradnji novega programa Interreg V A Slovenija-Italija 2014-2020 tudi kot projekt strateške relevance za obe državi. Prisotni so z zaskrbljenostjo ugotovili, da je zavest o pomembni vlogi, ki jo odigravata manjšinski narodni skupnosti pri krepitvi čezmejnih odnosov, nekoliko upadla. Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR ima kot temeljni cilj ustvarjanje gospodarske in socialne kohezije ter teritorialne integracije v Evropski uniji. V tem smislu so manjšinske narodne skupnosti sestavni element unije in pomemben dejavnik pri uresničitvi evropske kohezijske strategije. Tako slovenska kot italijanska manjšina, ki živita ob slovensko-italijanski meji, sta z učinkovitim sodelovanjem poskrbeli za bistven doprinos k razvoju čezmejnega sodelovanja in snovanju socialne integracije čezmejnega in širšega programskega prostora. V tem smislu se je izrazil tudi na najvišji ravni predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk ob priliki obiska predsednika Republike Italije v Sloveniji Giorgia Napolitana in to je bilo tudi podčrtano na obeh letošnjih bilateralnih srečanjih med Republiko Slovenijo in Deželo Furlanijo julijsko krajino. Zato si predstavniki obeh narodnih manjšin pričakujejo, da bodo lahko tudi v bodoče pripevali svoj pozitivni doprinos h krepitvi in utrjevanju italijansko-slovenskih meddržavnih odnosov in tako pripomogli k širitvi duha sodelovanja, snovanja našega skupnega doma in svetle evropske prihodnosti.