Izid natečaja 42. literarnega natečaja Mladike

Izid natečaja 42. literarnega natečaja Mladike
 
Komisija literarnega natečaja Mladike, ki se je sestala v torek, 4. februarja 2014, na sedežu Slovenske prosvete v Ulici Donizetti 3, je obravnavala 76 prispevkov v prozi in 42 ciklusov pesmi, ki so v roku prispeli na natečaj. Komisija je po temeljiti razpravi in oceni dospelih prispevkov podelila sledeče nagrade:
 
 
PROZA
 
Prvo nagrado prejme novela Bližina daljave, ki je prispela pod psevdonimom Tabernakelj spomina.
Pisateljica predstavlja primorski prostor v vojnem in povojnem času. Osredotoča se na usodo ene družine, zajema pa tudi širšo zgodovinsko resničnost. Pripovedovanje je jasno in dramatično.
Avtorica je Nataša Konc Lorenzutti iz Šempasa.
 
Drugo nagrado prejme novela Koma, ki je prispela pod geslom »Klavir«.
Gre za psihološko kriminalno novelo, ki je napisana z veliko veščino in napetostjo. Avtorica ustvarja v bralcu skrivnostno vzdušje in ga pripelje do presenetljivega konca.
Avtorica je Jasna Jurečič iz Saleža.
 
Tretjo nagrado prejme novela Obrazi z obale, ki je prispela pod šifro 0130.
Pisateljica opisuje različne obraze, ki jih glavna junakinja sreča na obali. Z živahno pripovedjo predstavi različne like in njihov način življenja.
Avtorica je Olga Paušič iz Lendave.
 
Komisija priporoča za objavo še novele: Prvič Bojane Bučar, Zbogom, Washington! Primoža Vresnika,  Korak predaleč Andrejke Jereb, Dom spominov Aleksandre Panič, Okus spominov Neže Kravos, Petek trinajstega Tamare Matevc in Cimet Uršule Vratuša Globočnik.
 
POEZIJA
                                                                       
Prvo nagrado prejme ciklus pesmi brez naslova, ki je prispel pod geslom Marjetka.
Očarljiva izpoved, v kateri lirski subjekt vzporeja dogajanje v naravi z vzgibi lastne notranjosti in vzpostavlja neko ravnovesje med obema svetovoma. Ritem je harmonično uravnotežen in metaforika zelo izvirna
Avtorica je Ana Balantič iz Idrije.
           
Drugo nagrado prejme ciklus pesmi, ki je prispel pod šifro 1879.
V pesmih so zajeta temeljna nerazrešljiva vprašanja človeka. Lirski subjekt tava med razumom in srcem, med imanenco in trascendenco.
Avtorica je Veronika Kranjc iz Ljubljane.
 
Tretjo nagrado prejme cikel Svetloba letnih časov, ki je prispel pod psevdonimom Lučka. Opisi iz narave se spajajo z notranjim razpoloženjem. Pesnica preseneča s posrečeno metaforiko.
Avtorica je Andrejka Jereb iz Idrije.
 
Komisija priporoča za objavo še cikel pesmi Stvarjenje Sare Remžgar iz Ljubljane, pesmi Ivane Vatovec iz Brežic, pesmi Metke Kacin Beltrame iz Trsta in cikel Bosa potujem Marije Šedivy iz Gornje Radgone.
                                                                                                                             
  
Podelitev nagrad bo v ponedeljek, 10. februarja, ob 20.00 na Prešernovi proslavi Slovenske prosvete in Društva slovenskih izobražencev v Peterlinovi dvorani, Donizettijeva ulica 3, Trst.