Izšel je Dom št.1/2016

Izšel je Dom št.1/2016-Uscito il Dom n.1/2016

Izšel je DOM št. 1 / Izdaja 15. januarja 2016
È uscito il DOM n. 1 / Edizione del 15 gennaio 2016

V tej številki / In questo numero

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO
Naj ne bo nikoli več med nami tistega »prekletega konfina«
Non torni il «confine maledetto»

UVODNIK / EDITORIALE
Skarb za avtonomijo Doma
Difendiamo l’autonomia del Dom

VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Dvatisoč vernikov skozi sv. vrata na Višarijah
Per l’anno santo duemila fedeli al Santuario sul monte Lussari

ZGODOVINA IN KULTURA / STORIA E CULTURA
Autonomia ed economia delle Valli nella Repubblica di Venezia
Avtonomija in ekonomija Nadiških dolin v Beneški republiki

POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
»V Sloveniji smo se dotaknili čudeža«
In Slovenia il referendum boccia le unioni civili

NEDIŠKE DOLINE / VALLI DEL NATISONE
Dan emigranta: comunità slovena valore aggiunto per il Friuli Venezia Giulia
Dan emigranta: lahko ostanemo doma in skrbimo za svojo slovensko identiteto

Dvojezična šola odpira vrata. Vpisovanja do 22. februarja
Porte aperte alla scuola bilingue. Iscrizioni fino al 22 febbraio

TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Organico comunale all’osso con un dipendente in meno
Na tipanski občini skrčeno osebje

REZIJA / RESIA
Scuola media salva grazie alla minoranza slovena
Zaščitni zakon za Slovence rešil srednjo šolo

KANALSKA DOLINA/ VAL CANALE
Slovenske božične pesmi navdušile publiko na Tromeji
Canti natalizi sloveni entusiasmano il pubblico nell’area dei tre confini

POSOčJE / VALLE DELL’ISONZO
Na Kanin z žičnico iz Italije, od poletja dalje tudi iz Bovca
Sul Kanin con la funivia dall’Italia, in estate anche da Bovec

ŠPORT / SPORT
Buona ripresa dei campionati per le squadre del Collinare
Naše amaterske nogometne ekipe dobro napredujejo

Na spletni strani www.dom.it vsaki dan novice in prireditve