Izšel je DOM št. 3

Izšel je DOM št. 3 / Izdaja 14. februarja 2015

È uscito il DOM n. 3 / Edizione del 14 febbraio 2015

V tej številki / In questo numero

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO  

Pust prebuja Benečijo iz spanja

Il Carnevale risveglia la Slavia

UVODNIK / EDITORIALE

Dozorel je čas odrešenja

È giunto il tempo della redenzione

VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA

Mons. Caucig da 25 anni a Moggio

Msgr. Caucig je že 25 let župnik v Mužcu

ZGODOVINA IN KULTURA / STORIA E CULTURA

Prva svetovna vojna v dnevniku duhovnika Antona Cuffola

La prima guerra mondiale nel diario di don Antonio Cuffolo

POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO

Benečija je pustila za sabo mračna leta

La Slavia è fuori dagli anni bui

NEDIŠKE DOLINE / VALLI DEL NATISONE 

Videnska pokrajina kočno ima štirijezično pojmenovanje

La Provincia di Udine è ufficialmente quadrilingue

Benečija se je hvaležno poslovila od Alda Klodiča

La Slavia ha salutato con gratitudine Aldo Klodič

TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE

Dokumentarni film o turistični kmetiji »Brez mej« v Prosnidu

Un documentario sull’agriturismo «Brez mej» di Prossenicco

REZIJA / RESIA

Izšel jezgodovinsko-umetniški vodnik o cerkvi na Solbici

Uscita la guida storico-artistica sulla chiesa di Stolvizza

KANALSKA DOLINA/ VAL CANALE

Dan slovenske kulture v Ukvah na pobudi združenja černet

La giornata della cultura slovena a Ugovizza con l’associazione černet

POSOčJE / VALLE DELL’ISONZO

Nujna medicinska pomoč v Posočju je še kako potrebna

Nell’Alta valle dell’Isonzo è necessario mantenere il pronto soccorso

ŠPORT / SPORT

Veliko udeležencev na pohodu s karplji na Matajurju

Grande partecipazione alla «ciaspolata» sul Matajur

Na spletni strani www.dom.it vsaki dan novice in prireditve

Sul sito www.dom.it ogni giorno notizie ed eventi