Izšel je DOM št. 4

Izšel je DOM št. 4 / Izdaja 29. februarja 2016
È uscito il DOM n. 4 / Edizione del 29 febbraio 2016

V tej številki / In questo numero
V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO
Piano paesaggistico regionale, buona occasione da sfruttare
Deželni krajinski načrt dobra priložnost, ki jo je treba izkoristiti

UVODNIK / EDITORIALE
Zvesti veri in naši kulturi
Fedeli alla fede e alla cultura slovena

VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Papa Francesco: i giovani non perdano l’identità culturale e la saggezza degli anziani
Papež Frančišek: naj mladi ohranijo svojo kulturno identiteto in modrost prednikov

ZGODOVINA IN KULTURA / STORIA E CULTURA
Papa Pio IX sui plebisciti «Assenso carpito con denaro e maliziosi espedienti»
Papež Pio IX o nepravilnemu plebiscitu za Kraljevino Italijo

POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
Pisatelj Boris Pahor: Materni je jezik srca
Lo scrittore Boris Pahor: la lingua madre è lingua del cuore

IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Serracchiani: ambulanza a San Pietro entro due mesi
Predsednica dežele Fjk: v teku dveh mesecev rešilec stalno v Špietru

IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Benečija in Posočje sta en sam teritorij, ki mora rasti
Slavia friulana e Valle dell’Isonzo, un territorio comune che deve crescere

IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Prepotto per l’istituzione di una scuola bilingue in loco
V Prapotnem si želijo dvojezične šole

TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Dalla Russia arrivata la verità su Giuseppe Michelizza
Iz Rusije resnica o usodi Giuseppeja Michelizze

REZIJA / RESIA
Profumo di aglio a Lischiazze/Lišcace nell’ex caserma di confine
V bivši obmejni kasarni v vasi Liščace diši po česnu

KANALSKA DOLINA/ VAL CANALE
Don Mario Cernet, Slovenec in Italijan
Don Mario Cernet, sloveno e italiano

POSOčJE / VALLE DELL’ISONZO
Pot miru vpisana na Unescov poskusni svetovni seznam
Pot miru tra i candidati del patrimonio mondiale Unesco

ŠPORT / SPORT
Predsednik Zsšdi, Peterlin: »Naj bodo tudi Slovenci protagonisti ob Giru d’Italia«
Peterlin: «Anche gli sloveni siano protagonisti del Giro d’Italia»

Na spletni strani www.dom.it vsaki dan novice in prireditve Sul sito www.dom.it ogni giorno notizie ed eventi