Izšel je DOM št. 6

 

Izšel je Dom 31. marca/Uscito il Dom del 31 marzo

Izšel je DOM št. 6 / Izdaja 31. marca 2016
È uscito il DOM n. 6 / Edizione del 31 marzo 2016

 

V tej številki / In questo numero

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO
Torna l’idea Uti della Slavia con valli del Natisone e Torre

Ponovno predlog za Beneško medobčinsko unijo

 

UVODNIK / EDITORIALE
Ko gre za družino, svoboda ni na pravem mestu

Quando si tratta di famiglia, non ci si può richiamare alla libertà

 

VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Hvalite Gospoda, vekomaj traja njegovo usmiljenje

Lodate il Signore, la sua misericordia è eterna

 

ZGODOVINA IN KULTURA / STORIA E CULTURA
A Roma «ingiurie e fischiate a chi avesse il coraggio di deporre il No»

V Rimu žaljivke in izvižganje nasprotnikom priključitvi Italiji

 

POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
O kriku revnih in preganjanih ljudi

Il grido dei poveri e perseguitati

 

IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
S skutinin močam bojo naši mladi kuharji šli na finalo v Ljubljano

Con lo «skutin moč» i nostri giovani alla finale di cucina tradizionale a Ljubljana

 

IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI

V Vidnu si prizadevajo, da bi slovenski jezik prišel v šole

A Udine due istituti comprensivi vorrebbero insegnare la lingua slovena

 

TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Piano paesaggistico, i luoghi e le risorse da tutelare

Krajinski dželni načrt, kraji in viri, ki jih gre ovrednotiti

 

REZIJA / RESIA
Ricordando Walter Bonatti

V spomin na Walterja Bonattija

 

KANALSKA DOLINA/ VAL CANALE
Božji grobovi razkrivajo tudi občevalni jezik vsake vasi

I «santi sepolcri» evidenziano l’identità linguistica dei vari paesi

 

POSOčJE / VALLE DELL’ISONZO
Turistična zveza Gornjega Posočja krepi svoje delo

L’Unione turistica dell’alta Valle dell’Isonzo rafforza il suo operato

 

ŠPORT / SPORT
In Promozione Valnatisone recupera la zona play-off

V kategoriji Promozione nogometna ekipa Valnatisone spet v coni play-off

Na spletni strani www.dom.it vsaki dan novice in prireditve
Sul sito www.dom.it ogni giorno notizie ed eventi