Izšel je DOM št. 6

Izšel je DOM št. 6 / Izdaja 31. marca 2015

È uscito il DOM n. 6 / Edizione del 31 marzo 2015

V tej številki / In questo numero

 

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO       

Velika noč je Božji čudež za vse ljudi

La Pasqua è il miracolo di Dio per tutti gli uomini

 

UVODNIK / EDITORIALE

3. april je praznik vseh nas

Il 3 aprile è la festa di tutti noi

 

VELIKA NOč

Kako se pripravlja šartl, tipična velikonočna jed v Kanalski dolini

Ecco come si fa lo šartl, il dolce di Pasqua, tipico della Valcanale

 

VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA

Nihče ne more biti izključen iz Božjega usmiljenja

Nessuno può essere escluso dalla misericordia di Dio

 

ZGODOVINA IN KULTURA / STORIA E CULTURA      

Prva svetovna vojna v dnevniku duhovnika Antona Cuffola

La prima guerra mondiale nel diario di don Antonio Cuffolo

 

POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO

Na Njivici in v Tipani še naprej brez dvojezične šole

A Vedronza e Taipana non c’è ancora la scuola bilingue

 

NEDIŠKE DOLINE / VALLI DEL NATISONE

«Via di pace» grande occasione anche per la Slavia, Resia e Valcanale

»Pot miru« je velika priložnost tudi za Benečijo, Rezijo in Kanalsko dolino

 

Velik uspeh knjige o zgodovini sili Most, da jo ponatisi

Grande successo del libro della storia della Slavia. La cooperativa Most pensa alla ristampa

 

TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE

L’abbandono del territorio richiama l’orso e la lince

Zaradi zapuščenosti goratih območij spet medvedi in risi

 

REZIJA / RESIA

Na Solbici so odprli stezo, ki je primerna za vse

A Stolvizza inaugurato un sentiero percorribile anche dalle categorie più svantaggiate

 

KANALSKA DOLINA/ VAL CANALE

Maria Moschitz: «Il futuro della lingua slovena è nelle mani dei giovani»

Maria Moschitz: »Prihodnost slovenskega jezika je v rokah mladih«

 

POSOčJE / VALLE DELL’ISONZO

Nekoč noben praznik ni bil bolj slovesen kot Velika noč

Un tempo nessuna festa era solenne come la Pasqua

 

ŠPORT / SPORT

Il 1° maggio Giorgio Di Centa ospite della Triajur

1. maja Giorgio Di Centa bo častni gost na Triajurju

 

Na spletni strani www.dom.it vsaki dan novice in prireditve

Sul sito www.dom.it ogni giorno notizie ed eventi