Izšel je DOM št. 7

Izšel je DOM št. 7 / Izdaja 15. aprila 2016
È uscito il DOM n. 7 / Edizione del 15 aprile 2016

V tej številki / In questo numero

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO
Gorski svet vedno bolj reven, na dnu lestvice dohodkov

Montagna sempre più povera in fondo alla classifica del reddito

UVODNIK / EDITORIALE
Domača jedila spadajo v našo kulturo

I piatti nostrani fanno parte della nostra cultura

VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Sveti oče izpostavlja lepoto in pomembnost družine

Il Santo Padre mette in primo piano la bellezza e l’importanza della famiglia

ZGODOVINA IN KULTURA / STORIA E CULTURA
Un tradimento degli ideali alla base del processo unitario italiano

Izdaja idealov na katerih je temeljil postopek združevanja Italije

POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
Druga plat zgodbe zaščitnega zakona

Una lettura alternativa della vicenda della legge di tutela

IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
«Mazzata finale» all’economia delle Valli del Natisone

»Končni udarec« gospodarstvu Nediških dolin

IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI

Sui pedali del turismo per il futuro di questa terra

Potisnimo na kolo turizma za razvoj te zemlje

TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Incentivi per lo sfalcio dei prati e per l’edilizia

Finančna sredstva za vzdrževanje travnikov in za gradbeništvo

KANALSKA DOLINA/ VAL CANALE
Sistem kolesarskih stez pogreša čezmejne storitve

Al sistema delle piste ciclabili mancano i servizi transfrontalieri

REZIJA / RESIA
V Reziji se bodo spomnili 40-letnice potresa

Gli eventi a Resia per ricordare i 40 anni del terremoto

POSOčJE / VALLE DELL’ISONZO
Snujejo nove aktivnosti v sklopu projekta Poti miru

Nuove iniziative nell’ambito del progetto Poti miru

ŠPORT / SPORT
Con una giornata di anticipo si salva Drenchia/Grimacco

Ekipa Dreka/Grmek se je že rešila pred izpadom

Na spletni strani www.dom.it vsaki dan novice in prireditve Sul sito www.dom.it ogni giorno notizie ed eventi