Izšla je 11. številka Doma

Izšel je DOM št. 11 / Izdaja 15. junija 2015

È uscito il DOM n. 11 / Edizione del 15 giugno 2015

V tej številki / In questo numero

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO        

»Giro d’Italia 2016« bo obiskal Benečijo

Il «Giro d’Italia 2016» passerà per la Slavia

UVODNIK / EDITORIALE

Con Francesco e Mattarella

Skupaj s Frančiškom in Mattarello

VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA

Karitas koperske škofije ima 25 let

La Caritas diocesana di Koper ha compiuto 25 anni

ZGODOVINA IN KULTURA / STORIA E CULTURA   

Prva svetovna vojna v dnevniku duhovnika Antona Cuffola

La prima guerra mondiale nel diario di don Antonio Cuffolo

POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO

Organizirano delovanje stranke SSk na Videnskem

La Slovenska skupnost si organizzerà anche in provincia di Udine

NEDIŠKE DOLINE / VALLI DEL NATISONE

27. junija zlata maša štirih beneških duhovnikov

Il 27 giugno messa d’oro per quattro sacerdoti delle valli

Vlak iz Vidna vozi tudi v »čedad«

Il treno da Udine ora arriva anche a čedad

TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE

Bacio delle croci, un antico rito di unione e solidarietà

Poljubljenje križev je obred, ki priča o bratstvu in solidarnosti med ljudmi

REZIJA / RESIA

V poletju vrsta pobud namenjenih okolju

Quest’estate tante iniziative dedicate all’ambiente

KANALSKA DOLINA/ VAL CANALE

Obnovitvena dela na cestah v Slovenijo in Avstrijo

Lavori di ristrutturazione sulle strade che portano in Slovenia e in Austria

POSOčJE / VALLE DELL’ISONZO

Občina Tolmin praznovala v spomin na pretekle dogodke

Il Comune di Tolmin in festa per ricordare gli importanti eventi del passato

ŠPORT / SPORT

11. Memorial Vlady vinto da Loris Tomat e Christian Macorig

Na 11. Memorialu Vlady sta zmagala Loris Tomat in Christian Macorig

Na spletni strani www.dom.it vsaki dan novice in prireditve

Sul sito www.dom.it ogni giorno notizie ed eventi