Izvršni odbor SSO gostil predsednico Paritetnega odbora Ksenijo Dobrila

V sredo, 29. novembra 2017, je zasedal Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij, katerega se je na povabilo predsednika SSO Walterja Bandlja udeležila tudi predsednica Paritetnega odbora Ksenija Dobrila in poročala o delovanju, uspehih in še odprtih vprašanj, s katerimi se ukvarja ta pomembni organ, kateremu predseduje od oktobra 2014.

Z novim pravilnikom bo delovanje Institucionalnega paritetnega odbora bolj urejeno in učinkovito, presežene bodo tudi marsikatere ovire, ki so precej omejevale ta organ za izvajanje zaščitnega zakona 38/2001. Ta dosežek je zelo pomemben, saj je bilo potrebno veliko dela in usklajevanj z ministrstvom za deželne zadeve in avtonomijo, ki ga v tem trenutku vodi sam predsednik vlade Paolo Gentiloni, za manjšinska vprašanja pa skrbi podtajnik Gianclaudio Bressa. Stari delovni pravilnik iz leta 2012 je namreč nedorečen ter omejujoč in niti ne določa koliko naj traja mandat. Vse to naj bi bilo sedaj urejeno.

Med pogovorom s prisotnimi odborniki je predsednica Dobrilova izrazila zadovoljstvo nad delom v Paritetnem odboru, saj je med člani, ki se zelo redno udeležujejo zasedanj, odprto sodelovanje in ni posebnih nasprotovanj. Veliko naporov je bilo vloženih v izvajanje vidne dvojezičnosti ter v izgradnjo deželnega centralnega urada za slovenščino, ki bo koordiniral uporabo slovenščine v javnih upravah. V tem smislu je bil na 2. deželni konferenci o zaščiti slovenske manjšine podan tudi konkreten predlog koordinacije oziroma mreže med centralnim uradom in krajevnimi javnimi upravami, ki spadajo v območje izvajanja zaščitnega zakona.

Tako predsednica Dobrilova kot predsednik Bandelj sta izrazila zaskrbljenost nad dejstvom, da je zastalo delovanje vladnega omizija, ki bi ga bilo potrebno dopolniti še s političnimi predstavniki. Prisotni tehniki se sicer seznanijo z raznimi kritičnimi točkami pri izvajanju zaščite, vendar do konkretnih korakov pride z veliko težavo in zamudami. Še posebno težavne je pri zapisovanju šumnikov na osebne dokumente, kot so npr. potni listi in vozniška dovoljenja.

Izvršni odbor SSO je bil nadalje seznajen še z drugimi temami, ki jih je Paritetni odbor obravnaval. Veliko je bilo govora o šolstvu in uporabi slovenskih črk na novih šolskih spletnih portalih ter pri nudenju storitev v slovenskem jeziku za predšolske otroke. Podobna odprta vprašanja so tudi v zdravstvu, kjer je, kljub raznim prizadevanjem, še vedno premalo storitev v slovenskem jeziku, še posebno za otroke s posebnimi potrebami. Primanjkuje tudi pregled, kako krajevne javne uprave uporabljajo sredstva iz zaščitnega zakona, a to žal ni v pristojnostih Paritetnega odbora. Na vprašanje ali se je Paritetni odbor ukvarjal tudi z gorišim EZTS-jem, je predsednica Dobrilova odgovorila, da je bilo samo dano soglasje za uporabo prostorov v Trgovskem domu, drugače pa tematika ne spada v izvajanje zaščitnega zakona 38/2001.

Na koncu srečanja se je predsednica Ksenija Dobrila zahvalila za sodelovanje s Svetom slovenskih organizacij in z drugo krovno organizacijo SKGZ. V tem okviru pa bi bilo po njenem mnenju potrebno pripraviti načrt in določiti prioritete za udejanjanje zaščite in manjšinskih pravic. Kjer se stvari zatikajo, pa bi bilo potrebno razmisliti o konkretni uporabi pravnih sredstev.

Trst, 30. december 2017                                                                   Tiskovni urad SSO