Izvršni odbor SSO odobril dokument o reformi sistema financiranja slovenskih organizacij s strani Dežele FJK

Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij je na redni seji, ki je potekala v sredo, 2. aprila, obravnaval več aktualnih tematik. Seja je potekala na sedežu SSO v Trstu.

Predsednik Drago Štoka je na začetku izrazil zadovoljstvo, da je Občina Trst podelila priznanje Združenju cerkvenih pevskih zborov za dolgoletno delovanje in poslanstvo. Pomembno vlogo je pri tem imel tržaški pokrajinski predsednik Igor Švab.

Izvršni odbor je na predlog predsednika Štoke soglasno potrdil imenovanje Ivana Peterlina za predstavnika SSO v pripravljalni odbor za bazoviško proslavo in se ob tem zahvalil dosedanjemu predstavniku Liviju Valenčiču.

Videmski pokrajinski predsednik Giorgio Banchig je pozitivno poročal o srečanju z deželno vladno komisarko Francesco Adelaide Garuffi, ki je ponudila posredovanje pri obnovi šolskega objekta za dvojezično šolo v Špetru in opozorila na nevarnost neuporabe že razpoložljivih sredstev, pa čeprav so vezana na staro šolsko stavbo.

Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij je več časa posvetil obravnavi reforme sistema financiranja slovenskih organizacij s strani Dežele FJK. Predvsem je želja SSO-ja, da se o reformi vzpostavi dialog s članicami in bi bilo tako mogoče, na čim boljši način, predstaviti potrebe slovenskih društev in organizacij pristojnemu odborništvu. V tem smislu je izvršni odbor SSO sprejel predlog reforme sistema financiranja, ki ga je predsednik Štoka že posredoval deželnemu odborniku Gianniju Torrentiju. V dokumentu SSO poudarja, da pri zagotavljanju življenjskih pogojev za obstoj in razvoj slovenske narodne skupnosti v FJK se ni mogoče osredotočiti le na jezik. Poudarek mora biti tudi in predvsem na kulturi, zgodovini in identiteti, kajti le celovit pristop lahko ohrani narodno skupnost in je ne zreducira samo na jezikovni ali izključno folklorni pojav. Seveda je poznavanje in uporaba slovenskega jezika nadvse pomembna, a smo dolžni prav tako razvijati kulturno, zgodovinsko in narodno identiteto. Na podlagi tega so v dokumentu začrtana izhodišča za reformo financiranja, kjer so določeni cilji, kriteriji in pomen ljubiteljske dejavnosti. Operativni predlog pa predvideva pristop s skupnim delom v letu 2014 ter izvajanjem v letu 2015, vsekakor v doglednem času, da se lahko organizacije in društva prilagodijo novostim. Ključni dejavniki operativnega predloga so izražanje prispevkov v odstotkih in razdelitev na osrednje organizacije, zveze, manjše organizacije, projekte in deželni sklad.

V naslednjih dneh bo predlog SSO-ja poslan tudi članicam, da se lahko s tem dokumentom seznanijo in po potrebi iznesejo svoja priporočila ter nasvete.

SSO vidi v tem pomemben trenutek skupnega soočenja, ki bo v naslednjih letih vplival na delovanje civilne družbe slovenske narodne skupnosti. V tem smislu je bilo tudi srečanje med vodstvom SCGV Emil Komel in odbornikom Torrentijem. Goriški pokrajinski predsednik SSO Waler Bandelj je srečanje s predstavnikom dežele označil kot pozitivno. Tudi ponedeljkovi srečanji vodstva SSO s predstavniki SCGV Emil Komel in s tržaško ter goriško Zvezo cerkvenih pevskih zborov sta imeli namen, da se začne širši dialog krovne organizacije z lastno bazo

Trst, 4. april 2014                                                        Svet slovenskih organizacij