Izvršni odbor SSO poglobljeno razpravljal o imovinskem stanju na Tržaškem

Izvršni odbor SSO poglobljeno razpravljal o imovinskem stanju na Tržaškem.

Izvršni odbor SSO je zasedal v sredo, 18. marca, v Trstu in glavno pozornost posvetil obravnavi imovinskega stanja slovenskih organizacij v Trstu in upravljanje teh prostorov. Podobno kot je bilo teden prej v Gorici, so tržaški predstavniki posredovali podatke in celovit okvir članom izvršnega odbora, ki ga je zaradi odsotnosti deželnega predsednika Drage Štoka vodil pokrajinski predsednik za Tržaško Igor Švab.

Za upravo in vzdrževanje imovine je na Tržaškem odgovorna zadruga Slovenski dom. Vloga je pomembna, saj si ne moremo predstavljati delovanja slovenskih društev in organizacij brez primernih prostorov. Podobno kot za goriško stvarnost pa je upravljanje imovine vezano s stalnimi stroški in davki, pri katerih se ne upošteva uporabnost prostorov. To dejstvo, ki je povezano s krčenjem sredstev, pa negativno učinkuje na izvajanja dejavnosti in rednih programov s strani društev, ki sicer plačujejo najemnino na najnižji možni meri in večkrat gre za le simbolično vsoto. Po drugi strani pa gre beležiti več povpraševanja po prostorih za izvajanje dejavnosti. Vprašanje vzdrževanja imovin, ki so namenjene za izvajanje dejavnosti civilne družbe, bi se moralo obravnavati z določeno pozornostjo. Ni namreč vseeno, kako je slovenska manjšina prišla do teh imovin, ki je bilo v več primerih sad prostovoljnega zbiranja denarja s strani posameznikov, ki so svoje prihranke ali del teh namenili za plemenite namene. Tudi zaradi tega si je zelo težko predstavljati, da bi bili ti prostori ali stavbe predmet prodaje, čeprav tudi tega ni mogoče izključiti.

Izvršni odbor SSO je vzel tudi v obravnavo domove, ki jih upravljajo t.i. moralne ustanove in so vezane na Cerkev. Pri SSO je bila tudi ustanovljena komisija za to vprašanje, ki je podrobno preverila celotno zadevo in nakazal določena izhodišča za odprta vprašanja, ki zadevajo bodoče upravljanje teh pomembnih struktur slovenske narodne skupnosti na Tržaškem.

Izvršni odbor SSO je v razpravi še enkrat podprl predlog, ki ga je na goriškem zasedanju dal predsednik Drago Štoka, da se vse omenjene tematike obravnava v sklopu specifične komisije. Cilj komisije naj bo opora včlanjenim organizacijam in skupno iskanje primernih rešitev za preseganje upravnih in finančnih težav.

Izvršni odbor je na koncu zasedanja še obravnaval nekaj organizacijskih vprašanj o prihodnjem zasedanju Deželnega sveta SSO, ki bo v petek, 27. marca 2015 v Špetru in sklicu Občnega zbora, ki bo 17. aprila 2015 v Trstu.

                                                                                     Svet slovenskih organizacij