Izvršni odbor SSO se je seznanil s kulturno in prosvetno stvarnostjo v Mačkoljah

V prejšnjih dneh je izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij zasedal v prostorih Slovenskega prosvetnega društva Mačkolje. Zasedanje je bilo razdeljeno na dva dela. Na začetku so se odborniki SSO posvetili nastajajočemu novemu deželnemu pravilniku za sofinanciranje majhnih društev, ki naj bi potekala preko kulturnih zvez. V tem smislu je predsednik SSO Walter Bandelj predstavil odbornikom nekaj možnih scenarijov, o katerih je bilo tudi govora v deželni posvetovalni komisiji. Bolj konkretna predvidevanja pa bodo mogoča, ko bo pripravljeno končno besedilo. Odborniki so celotno zadevo vzeli na znanje, izrazili pa so zaskrbljenost zaradi zamujanja, saj gre za sredstva za leto 2015, ki se hitro bliža h koncu. Nov način sofinanciranja pa bo zahteval večje sodelovanje na ravni zvez, ki so včlanjene v SSO.

V drugem delu zasedanja izvršnega odbora SSO so sodelovali tudi predstavniki SPD Mačkolje. Sestanka so se udeležili sedanji odborniki in bivši predsedniki mačkoljanskega društva.

Na začetku je predsednik SPD Mačkolje Matej Tul v glavnih obrisih predstavil društveno zgodovino in delovanje ter se zahvalil Svetu slovenskih organizacij za obisk. Predsednik Bandelj je potrdil, da bo tudi v prihodnje SSO obiskoval društva in organizacije na teritoriju. Pri tem je napovedal sodelovanje z Združenjem don Mario černet pri odprtju novega sedeža in bližnje srečanje z odborom Mladinskega doma.

V pogovoru, ki je sledil, so ostali odborniki predstavili razna področja delovanja. Glavni dogodek, ki ga SPD Mačkolje letno organizira je Praznik češenj. V drušvenih prostorih imajo urejeno vaško muzejsko zbirko. Dolgoletno zborovsko tradicijo goji mešani pevski zbor Mačkovlje, ki je pred leti izdal tudi zgoščenko. Odborniki društva pa so bili med pobudniki ustanovitve Slovenskega čebelarskega društva, ki ima tudi uspešno dejavnost in si prizadeva za večjo povezavo s Slovenijo.

Več razprave je bilo na temo javnih prispevkov. Odborniki SPD Mačkolje in Sveta slovenskih organizacij so si izmenjali mnenja in izkušnje o raznih možnosti javnega sofinanciranja in o postopkih za sodelovanje na razpisih. V tem smislu so se strinjali, da je potrebna vzajemna pomoč med društvom, zvezami in krovno organizacijo. Taka povezava pa bi bila zelo koristna tudi na področju pridobivanja sredstev iz evropskih skladov.

Trst, 22. oktober 2015                                                          Tiskovni urad SSO