Izvršni odbor SSO se je seznanil s stanjem in uporabo imovin na Goriškem

Imovina, ki je v lasti slovenskih organizacij, je temelj, na katerem se odvija redno in vsakodnevno kulturno, športno, vzgojno in splošno delovanje. Brez tega okvira ne bi bilo mogoče zagotavljati tako bogate in raznolike dejavnosti, ki omogoča predvsem mladim, da njihove pošolske dejavnosti razvijajo v slovenskem jeziku. To se udejanja v okviru Kulturnega centra Lojze Bratuž, kjer poleg kulturnega hrama stojita še Slovenski športni center Mirko Špacapan in SCGV Emil Komel. Uporaba in vzdrževanje prostorov in stavb pa sta žal povezani s stalnimi stroški, ki so iz leta v leto višji in že pogojujejo samo redno delovanje ter nove pobude. Zaradi tega bo potrebno podrobno seznaniti pristojne deželne urade in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. V tem smislu je v sredo, 11. marca 2015, v Gorici potekalo zasedanje izvršnega odbora SSO, katerega so se udeležili tudi predstavniki Katoliškega tiskovnega društva, AŠZ Olympije, SCGV Emil Komel, Zveze slovenske katoliške prosvete, Združenja cerkvenih pevskih zborov in Krožka Anton Gregorčič. Na povabilo predsednika SSO Draga Štoke je vsak predstavnik omenjenih organizacij podal poročilo glede stroškov in obveznosti, ki so vezane na uporabo in vzdrževanje prostorov ter objektov.

Tako je predsednik KTD Damjan Paulin podčrtal, da je glavni del imovine dan v uporabo društvom in organizacijam, katerih delovanje je odvisno od javnih prispevkov. KTD pa je v zadnjih letih vložilo precej sredstev za prenovo stavb. Podčrtal je tudi, da se tedensko v prostorih Centra Bratuž in telovadnice Špacapan zvrsti ogromno šetevilo uporabnikov, ki so v glavnem mladi. To pa je pri raznih davčnih obveznosti bolj malo upoštevano.

Predsednik SCGV Emil Komel Saša Quinzi je omenil, da je šola najstarejša in najbolj množična slovenska organizacija na Goriškem z uspešnim glasbenim delovanjem, ki krije čezmejni teritorij in je sad požrtvovalnega dela učnega in upravnega osebja šole. Vse to pa je vse bolj omejeno zaradi naraščajočih obveznosti za uporabo prostorov, ki jih ima šola v najemu. člane izvršnega odbora SSO je tudi seznanil s predlogom o reformi glasbenega šolstva, ki so ga že posredovali vsem zainteresiranim subjektom.

Predsednik AŠZ Olympije Mihael Corsi je prav tako podčrtal uspešno delo z mladimi, ki dosegajo pomembne deželne in vsedržavne uspehe. Tudi to športno udejstvovanje pa je seveda vezano na to, da morajo biti telovadni prostori stalno prilagojeni varnostnim in drugim zahtevam.

Franka Padovan za ZSKP, Dario Bertinazzi za ZCPZ in Julijan čavdek za Krožek Anton Gregorčič imajo sicer manjšo uporabo prostorov kot SCGV Emil Komel in AŠZ Olympia, se pa zavedajo, da postaja vzdrževanje stavb prekomerno obremenjujoče za organizacije, ki se ukvarjajo z neprofitnim delovanjem v okviru slovenske narodne skupnosti na Goriškem.

Izvršni odbor SSO je kot zaključek srečanja s predstavniki slovenskih organizacij, ki delujejo v sklopu Kulturnega centra Lojze Bratuž in Slovenskega športnega centra Mirko Špacapan, sklenil, da je bilo srečanje dobra osnova, na kateri je potrebno nujno graditi skupno prizadevanje, da bodo inštitucionalni in politični predstavniki podrobno seznanjeni s potrebami, ki zadevajo uporabo in vzdrževanje imovine. čez teden dni bo izvršni odbor SSO obravnaval isto tematiko tudi na Tržaškem.

                                                                                     Svet slovenskih organizacij