Izvršni odbor SSO zelo zaskrbljen za delovenje slovenskih društev in organzacij

Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij je zasedal v sredo, 14. maja, v čedadu in kot glavno tematiko obravnaval razdelitev sredstev na podlagi razpisa za leto 2014 s strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Iz prve analize, ki je bila predstavljena članom izvršnega odbora izhaja, da so krčenja bistveno večja od pričakovanih. Izpostavljeno je sicer bilo hudo finančno in gospodarsko stanje, v katerem se nahaja v tem trenutku Slovenija. Vendar se ni pričakovalo, da bodo posledice tako izrazite, še posebno ker se gre za slovensko manjšino in njeno oganiziranost. Več odbornikov je tudi poročalo, da so se organizacije in društva v sklopu SSO-ja že odzvala z veliko zaskrbljenostjo nad prihodnjim delovanjem. Še največ preglavic imajo tam, kjer je zaposleno osebje, ki je že tako ali drugače skrčeno na minimum. Občutno zmanjšanje prispevkov so utrpela tudi društva, ki se ukvarjajo z mladinskimi dejavnostmi, od skavtov do športa. Predsednik Štoka je o tem že seznanil ministra Gorazda Žmavca, na srečanju skupnega predstavništva, ki je potekalo v petek, 9. maja, na generalnem konzulatu v Trstu.

Izvršni odbor SSO se je seznanil s poročilom predsednika Štoke glede poteka obnove Paritetnega odbora, za kar se upa, da bi se celoten postopek zaključil v čimkajšem času. Vloga tega pomembnega institucionalnega telesa je namreč ključnega pomena za izvajanje zaščitnega zakona. Ista skrb velja tudi za vladno omizje, ki je še brez predsedujočega in še ni nastopilo po zamenjavi italijanske vlade in nastopom novega predsednika ministrskega sveta Mattea Renzija. Dolgotrajnost teh postopkov precej pogojujejo reševanje pomembnih problematik, ki zadevajo slovensko narodno skupnost v FJK.

Izvršni odbor SSO je pohvalno ocenil spominsko slovesnost ob odkritju obeležja žrtvam fašističnih posebnih sodišč, ki je potekala v Trevisu in katere se je udeležil pokrajinski predsednik SSO za Tržaško Igor Švab. Švab je tudi pozitivno ocenil potek občnega zbora ZSŠDI, kjer se kaže velika pozornost mladim in stalno prizadevanje za kakovost slovenskega jezika.

Giorgio Banchig, pokrajinski predsednik za Videmsko, je poročal o nedavnem srečanju odbora staršev s predsednico deželnega odbora FJK Deboro Serracchiani. Tema srečanja je bila namenjena stavbi dvojezične šole v Špetru. Sestanek pa se je predčasno zaključil zaradi določenih kritičnih posegov. SSO smatra, da bi bilo potrebno prizadevanje za usklajeno rešitev. Nikako si ne smemo dovoliti, da bi na koncu ostali še brez tistih sredstev, ki so že na razpolago.

Za goriški del SSO-ja je poročal Albert Devetak in izvršni odbor seznanil s pričetkom izvajanja projekta Živi Kras, ki ga je financiral LAS Kras. Projekt je naletel na veliko zanimanje in prijavilo se je res lepo število šol, ki si bodo v naslednjih tednih ogledale kraške znamenitosti pri nas. Julijan čavdek pa je poročal o udeležbi na občnem zboru Slorija, kjer je bilo poudarjena potreba, da bi bil Slori več prisoten na Goriškem. O tem bo v kratkem posebno namenjen sestanek z obema krovnima organizacijama.