Janez Evangelist Kalan: DA SE POZNAMO!

O novi izdaji knjige o boju proti alkoholu Janeza Evangelista Kalana: DA SE POZNAMO!

Goriška Mohorjeva družba je v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo izdala fotostatični ponatis knjige o boju proti alkoholu iz leta 1931. Knjiga je nastala v času močnega protialkoholnega gibanja, ki je bilo zelo razširjeno zlasti v prvih desetletjih prejšnjega stoletja predvsem v državah srednje in severne Evrope. Tudi v Sloveniji je bilo gibanje zelo razširjeno zlasti po zaslugi duhovnikov, kot je bil to Janez Evangelist Kalan, pa tudi po zaslugi ljubljanskega škofa Jegliča. K gibanju so pristopili tudi mnogi drugi, zlasti zdravniki in učitelji. Med leti 1920 in 1930 izšlo v slovenščini na desetine knjig na to temo.

Poslanstvo, ki se mu je posvečala knjiga Da se poznamo! je danes enako aktualno, kot je bilo ob njenem izidu. čeprav danes, ko govorimo o alkoholizmu, se nam predstavlja slika, ki je precej različna od tiste, ki jo opisuje v svoji knjigi Janez Evangelist Kalan. Spremenil se je predvsem način pitja, znižala se je starost, pri kateri se čezmerno pitje začne, in posledično tudi starost, pri kateri nastopijo prvi problemi. Prekomerno uživanje alkohola pa prinaša še številne druge probleme, ki ne zadevajo le zdravja pivca, ampak posegajo tudi v njegovo okolje, zlasti družino, da ne govorimo o posledicah, kot so prometne nesreče, nezgode na delovnem mestu, razne oblike nasilja ipd.

Knjiga Da se poznamo! je seveda napisana v jeziku tistega časa, kar pa ji daje pri današnjem branju v prvotni obliki zanimivo in prijetno patino. Njena vsebina ostaja strokovno tudi danes neoporečna, saj so spoznanja o alkoholu in o škodi čezmernega pitja v njej stvarna, tudi če lahko razpolagamo danes z novimi zlasti biološkimi in nevrološkimi dognanji, ki pa večinoma znanstveno le bolje utemeljujejo vsebino knjige.

Ponatis je zanimiv tudi za bibliofile in raziskovalce, ki s tega področja ne morejo priti do izvirnih izdaj.

Predstavitev bo četrtek, 29. maja 2014, ob 10. uri v prostorih Katoliške knjigarne v Gorici na srečanju na kavi s knjigo.

Problem alkoholizma nekoč in danes bodo v pogovoru z urednikom Markom Tavčarjem predstavili avtorji spremne besede: dr. Jože Ramovš, dr. Bernard Špacapan in g. Pavle Bračko.