Janko Krištof: PREROK

Slovenska prosveta, Zveza slovenske katoliške prosvete in

Krščanska kulturna zveza prirejajo

17. KOROŠKE KULTURNE DNEVE NA PRIMORSKEM

Program na Tržaškem:

20. oktober ob 20.30, Peterlinova dvorana, ul. Donizetti 3

Janko Krištof: PREROK

Glasbena spremljava Paulos Worku, Kerstin Zirgoi

Režija: Alexander Tolmaier