Kava s njigo: prof. Alojz Geržinič, Od Save do srebrne reke

KATOLIŠKA KNJIGARNA

vabi na kavo s knjigo

OD SAVE DO SREBRNE REKE

Spomini šolnika, glasbenika, publicista in urednika

prof. ALOJZIJA GERŽINIčA (Ljubljana 1915 – Buenos Aires 2008)

O knjigi bodo spregovorili urednik Ivo Jevnikar, prof. Mira Cencič in avtorjeva hčerka Teodora Geržinič iz Buenos Airesa

V torek, 10. novembra 2015, ob 10. uri

v Katoliški knjigarni na Travniku 25 v Gorici