Koncert in predstavitev pesniške zbirke v Ukvah

Spoštovani!

Združenje Don Mario černet, Slovensko kulturno sredisče Planika in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik

Vas vljudno vabijo na koncert

Ženskega pevskega zbora Biser iz Grosuplja (SLO)
"Po poteh skladatelja Pavleta Merkuja"

in na predstavitev

pesniške zbirke ziljske rojakinje Marije Bartoloth "Zilščč puščlč – pesmi s spodnje Zilje"

v soboto, 21. novembra 2015, ob 20. uri v dvorani vaške soseske v Ukvah (Trg Latteria 1).

Lepo vabljeni!

—————–

Pavle Merkù je znan predvsem kot slovenist, etimolog, skladatelj in poznavalec ljudskega izročila. V letih od 1968 do 1972 je posnel mnogo ljudskih pesmi tudi v Ukvah v Kanalski dolini. Prizadeval si je za rabo slovenskih narečij in izvirnih slovenskih ledinskih in krajevnih imen.

Pesnica Maria Bartoloth je doma iz Gorij/Göriach na Zilji in je doraščala v tamkajšnjem ziljskem narečju. Prav v tem narečju je pred kratkim objavila pesniško zbirko Zilščč puščlč. S tem, da tudi narečja iz Kanalske doline spadajo v okvir ziljske narečne skupine, je ta zbirka za Slovence v Kanalski dolini zelo pomembna.