KROVNI ORGANIZACIJI IZRAŽATA ZADOVOLJSTVO OB DODELITVI STATUSA KULTURNEGA POMENA SPOMENIKU BAZOVIŠKIM JUNAKOM

Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij izražata veliko zadovoljstvo ob
dodelitvi statusa kulturnega pomena spomeniku štirim bazoviškim junakom.


Krovni organizaciji čestitata odboru in njegovemu predsedniku Milanu Pahorju, ki si že desetletja
prizadeva za promocijo dostojanstva prvim padlim antifašistom v Evropi. Iskreno zahvalo namenjata SKGZ
in SSO tudi arhitektinji Moniki Milič, ki je skrbela za formalni potek postopka pridobitve naziva s strani
deželne komisije za kulturno dediščino.


Ustanovi, ki ju vodita Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, sta se v prvi osebi angažirali za izvedbo
postopka. V preteklih letih sta delovali aktivno in v tesni povezavi z odborom, kar dokazuje, da so s
skupnimi močmi in aktivnim pristopom na dosegu tudi pomembni rezultati.


Poleg tega gre ta zgodovinski korak uvrstiti tudi v širši kontekst trenutnega zgodovinskega trenutka,
saj je poklon predsednikov Mattarelle in Pahorja Valenčiču, Milošu, Bidovcu in Marušiču nedvomno
prispeval k ugodnem razpletu postopka. Predsednik italijanske države je s poklonom štirim padlim fantom
priznal pomen njihovega boja proti fašizmu in status kulturnega spomenika še dodatno podčrtuje, da so bili
junaki na pravi strani zgodovine, ne pa teroristi, kot so zatrjevali vsi tisti, ki so podpisali priziv na postopek.
Prav tako pomenljivo je tudi priznanje, da bazoviški junaki niso teroristi, ki ga je isto leto izrekel tržaški
župan Dipiazza. Vse to odpira dodatne možnosti, da se bo tudi s pravnega vidika uresničila ukinitev obsodbe 1. tržaškega procesa, s katero so bili Bidovec, Marušič, Miloš in Valenčič obsojeni na smrtno kazen. Ugoden
razplet nam nadalje vliva upanje in prepričanje, da se bo tudi vrnitev Narodnega doma v Trstu zgodila
nemoteno.


Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij bosta z Odborom za proslavo
bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici v prihodnjih dneh dorekla nadaljne korake in cilje, ki jih
želi slovenska narodna skupnost v Italiji doseči za priznanje pomena trpljenja Slovencev na Primorskem in
njihovega upora proti fašizmu.