Literarni natečaj za mlade do 25. leta

MOSP IN SKK razpisujeta literarni natečaj za mlade do 25. leta.
Letošnji literarni natečaj je posvečen Alojzu Rebuli, tržaškemu pisatelju, ki bo v letošnjem letu praznoval svoj 90. rojstni dan. Da bi pisatelja, njegovo delo, motiviko in kar ga je navdihovalo pri pisanju bolje spoznali, bodo ob razpisu natečaja organizirali še dve srečanji. Nje Projekt je stekel ob prazniku slovenske kulture, ko je bil razpisan literarni natečaj. Mladi bodo ob tem marca ponudili predavanje o tržaškem besednem umetniki, kasneje pa še delavnico kreativnega pisanja, pri tem se bodo opirali na Rebulova besedila in poetiko. Projekt se bo zaključil z nagrajevanjem besedil, ki jih bodo mladi poslali na razpis. Dela lahko (tudi brez udeležbe na predavanju ali delavnici) pošljejo na naslov MOSP – SKK, Ulica Donizetti 3 – Trst (za literarni natečaj) ali na e-naslov: mosp-skk@hotmail.it najkasneje do 30.4.2014. Prispevki morajo biti podpisani le s šifro, v ločeno zaprto kuverto z isto šifro ali psevdomimom pa naj avtor priloži še naslednje podatki: ime in priimek, naslov, letnik rojstva, telefonsko številko. V primeru, da prispevek pošljejo po e-mailu, lahko podatke vključijo v mail sam.