Literarni večer z Marijem čukom v knjižnici v Komnu

V petek, 13. marca, literarni večer z Marijem čukom v knjižnici v Komnu

Pesnika bo predstavila in se z njim pogovarjala prof. Marija Pirjevec

V petek, 13. marca, bo v knjižnici v Komnu literarni večer s pesnikom in pisateljem Marijem čukom. Njegova zadnja pesniška zbirka z naslovom »Ko na jeziku kopni sneg«, ki je jeseni 2014 izšla pri tržaški založbi Mladika s spremno besedo akademika prof. Borisa Paternuja, doživlja velik odmev, kar za pesniške zbirke v zadnjih letih ni ravno pogost pojav. Mimo dobro obiskanih predstavitev in srečanj, med katerimi je poudarek na vlogi poezije in književnosti v sodobnem času, a tudi na odgovornosti ustvarjalca v družbenem življenju in znotraj slovenske narodne skupnosti v Italiji, gre zabeležiti kar presenetljiv kritiški odziv, če pomislimo, da je literarne kritike na Slovenskem in sploh vedno manj. Posebej gre podčrtati odmerek, ki ga je čukovi zbirki dal Radio Slovenija z izjavo avtorja, posredovanjem njegove poezije v interpretaciji igralca Blaža Šefa ter daljšim zapisom Andreja Lutmana. Ta podrobno analizira čukov pesniški jezik in vsebino, ki celo izpostavlja tudi "eno od velikih skrivnosti pesništva: slutnjo. Slutnja, s katero zapisano besedilo povzema lastnosti človekove izrazne zmožnosti, da poleg osnovnejših nagibov, nagonov in potreb izrazi še nekaj, kar prihaja, kar se dogaja, kar je izročeno v pričakovanje. In v tem občutju, pa četudi kar izparevanju, je napisana celotna knjiga Ko na jeziku kopni sneg. Pesnik ni več znanilec brezizhodnega, brezciljnega, temveč tistega, kar sodobna pesniška ustvarjalnost pogreša: igrivosti, oplemenitene s stalno zaljubljenostjo".

Petkovo srečanje s poezijo Marija čuka bo sooblikovala predsednica Slavističnega društva Trst-Gorica-Videm prof. Marija Pirjevec, avtorica številnih študij in publikacij iz slovenske literarne zgodovine in urednica del o tržaški slovenski književnosti, tako v slovenskem kot v italijanskem jeziku. Literarni večer, ki ga prireja Kosovelove knjižnica Sežana-Knjižnica Komen v sodelovanju z založbo Mladika, se bo  začel ob 18.30 in bo potekal v knjižničnih prostorih.