LONDONSKI PAKT LETA 1915 IN JULIJSKA KRAJINA

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI)

v sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico (NŠK)

Vas vljudno vabi na mednarodni znanstveni posvet

LONDONSKI PAKT LETA 1915
IN JULIJSKA KRAJINA
PRIMERJAVA HISTORIOGRAFIJ,

ki bo v petek, 25. marca 2016, ob 14.30

v Dvorani Tessitori, Trg Oberdan 5, Trst. 

Delovni jeziki: slovenščina in italijanščina.

Predvideno je simultano tolmačenje. 

V prilogi je vabilo v obeh jezikih. 

————————————————————————————————–

L’Istituto Sloveno di Ricerche (SLORI)

in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi (NŠK)

ha il piacere di invitarLa al convegno scientifico internazionale

IL PATTO DI LONDRA DEL 1915
E LA VENEZIA GIULIA
STORIOGRAFIE A CONFRONTO 

che avrà luogo venerdì 25 marzo 2016, alle ore 14.30

presso la Sala Tessitori, Piazza Oberdan 5, Trieste. 

Lingue di lavoro: italiano e sloveno.

È previsto il servizio di traduzione simultanea.

In allegato si inoltra l’invito bilingue.