Marij čuk: Ko na jeziku kopni sneg

Marij čuk     
KO NA JEZIKU KOPNI SNEG
Spremna beseda: Boris Paternu
 
104 strani
18 €
ISBN: 978-88-7342-205-1
 
 
Ko na jeziku kopni sneg je naslov pesniške zbirke tržaškega besednega ustvarjalca Marija čuka, ki je jeseni zagledala luč pri založbi Mladika v Trstu. Zbirko, kateri je spremno besedo napisal akademik prof. Boris Paternu, sestavljajo štirje sklopi, ki jih je avtor poimenoval Prvič, Drugič, Tretjič, četrtič. V njih najdemo vsa glavna tematska območja čukovega pesnjenja – eksistencialnega, ljubezenskega in družbeno-kritičnega. Ta območja avtor posreduje z izvirno pesniško govorico širokega jezikovnega in slogovnega razpona, ki ji ni tuja notranja razpetost in konfliktualnost.
Pesnikova beseda je pogosto ujeta v stisko in v mrak, ker se lirski subjekt zaveda, da ničesar ni stalnega, vse se pojavlja in izginja. Kot je zdrsljiva eksistenca sodobnega človeka, tako je tudi jezik nekaj gibljivega in spreminjajočega. Vendar pesnik ne ostane ujet v sodobno tesnobnost, ker se strahu zoperstavlja z upom, niču s smislom. V pesniški zbirki, kot ugotavlja Boris Paternu, postane prav ljubezensko čustvo najvišje etično čustvo. »Ne bo pretirano reči,« pravi akademik Paternu, da je »čuk v sodobni slovenski poeziji izjemen pri upesnjevanju tiste ljubezni, ki zmore čez dvom v polno izpolnitev. V tako, ki je daleč od vsakršne lahkovernosti pa tudi konvencije. Gre za ljubezen, ki ni abonirana niti na večnost niti vezana na zadržke, pa tudi na meje med telesom in dušo ne. Razpeta je v tvegan prostor dveh in Dvojega, ki ni enako neskončni svobodi vase udrtega jaza.«
Ukoreninjenost v tržaški kulturni prostor in bivanje v slovenski skupnosti v Italiji narekujeta avtorju v nekaterih pesmih kritično razmišljanje o narodnostni tematiki. V pesmih, v katerih avtor opazuje sodobne človeške like in dogajanja, je čutiti čukovo zbadljivost in ironijo, ki je znak odmaknjenosti, ne pa otrplosti.
Lahko rečemo, da je tematko in izrazno pesniška zbirka Ko na jeziku kopni sneg eno najlepših in najpristnejših umetniških del zadnjih let.
 
Marij čuk, dolgoletni glavni urednik slovenskih informativnih sporedov vsedržavne italijanske radiotelevizijske ustanove RAI. je pesnik, pisatelj, dramatik in komediograf, gledališki kritik, kolumnist v različnih slovenskih medijih. Dve mandatni dobi je bil član upravnega odbora Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Pisal je gledališke kritike v Delo, Dnevnik in Slovenca ter bil član žirije Borštnikovega srečanja v Mariboru. Že več let ima tedensko rubriko v športni prilogi Primorskega dnevnika.

MLADIKA
Ul. Donizetti 3
34133 Trst
Tel. +39 040 3480818