Mario Cernet – Kanalskodolinski čedermac

Spoštovani!

Ob stoletnici rojstva osebnosti, po kateri je poimenovano, organizira Združenje Don Mario Cernet v sodelovanju z Združenjem Don Evgen Blankin prireditev z naslovom »Mario Cernet – Kanalskodolinski čedermac/Sacerdote sloveno in Valcanale«, ki bo v petek, 19. februarja 2016, ob 18.30 v cerkvi Svetega Egidija v Žabnicah.

Lepo vabljeni!

Združenje Don Mario Cernet

**********

Gentili signore e signori!

Nel centenario della nascita della personalità cui è intitolata, l’Associazione Don Mario Cernet organizza in collaborazione con l’Associazione Don Eugenio Blanchini la commemorazione dal titolo »Mario Cernet – Kanalskodolinski čedermac/Sacerdote sloveno in Valcanale«, che si svolgerà venerdì 19 febbraio 2016 alle 18.30 nella chiesa di Sant’Egidio a Camporosso.

E’ gradita la Vostra presenza!

Associazione/Združenje Don Mario Cernet