Minister Žmavc se je v Trstu udeležil svečane proslave ob obeležitvi 40-letnice Sveta slovenskih organizacij

Cilj Združenja je ohranitev in razvoj slovenske skupnosti v Italiji v vseh vidikih političnega, socialnega, kulturnega, športno-rekreacijskega, ekonomskega in znanstvenega življenja na temeljih pluralizma, demokratične zavesti, krščanskih vrednot in avtonomije. 

Ob tej priložnosti jih je s svojim obiskom in svečanim nagovorom, počastil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, ki je v svojem govoru izpostavil pomen obstoja in dela združenja ter zavedanje o tem, kako pomembno je povezovanje posameznikov in društev, ki v zamejstvu delujejo na osnovi močne narodne zavesti ter po principih demokratičnosti in pluralnosti. To je namreč skupnost posameznikov. ki s svojo raznolikostjo bogatijo celotno skupnost, povezuje pa jih skupna nit – pripadnost slovenstvu. Vse prisotne, posebej pa vodstvo SSO je vzpodbudil, da tudi v nadaljevanju deluje v smeri pridobivanja novih članov, s poudarkom na mladih, ki bodo nadaljevali težko prehojeno pot, ki so jo nekdanji člani sveta utirali v posebno težkih zgodovinskih okoliščinah. na tej poti pa so dokazali, da so sposobni dosegati velike cilje, v korist celotne slovenske skupnosti, živeče na italijanski strani meje.

Vzpodbudil je tudi tvorno sodelovanje z drugo krovno organizacijo Slovencev (SKGZ) v Italiji ter poudaril pomen tovrstnega sodelovanja ter dopolnjevanja, ki je pomembno za iskanje poti do skupnih ciljev ter poti do zagotavljanja zaščite in uveljavljanja pravic, do katerih je manjšinska skupnost upravičena v državi Italiji. Država Slovenije pa jih bo pri tem podpirala v tovrstnih prizadevanjih.

Ob koncu svojega nagovora je članom SSO in vsem prisotnim minister Žmavc zaželel veliko dobrega dela tudi v prihodnje ter predvsem vzpodbudil zaupanje in vero v zastavljene cilje in pot, ki so si jo že pred 40 leti zadali ter ji vztrajno sledijo.

© 2016 Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu