Minority SafePack: priziv Romunje je bil drugič zavrnjen

Decembra bo FUEN 1.128.385 veljavnih podpisov vložil na Evropsko komisijo

V torek, 24. septembra, so predlagatelji evropske državljanske pobude Minority SafePack (MSP) tudi drugič zmagali na Splošnem sodišču Evropske Unije proti prizivu, ki ga je vložila Romunija. Slednja je priziv za razglasitev ničnosti odločbe Komisije o registraciji MSP prvič vložila 28. junija 2017. Razsodba sodišča pa je potrdila, da je Evropska komisija pravilno sprejela odločitev, ko je dala zeleno luč MSP-ju in za zbiranje podpisov.

Leta 2013 je Evropska komisija zavrnila registracijo Minority SafePack. V začetku leta 2017 je Sodišče razsodilo v korist pobudnikov, kar je omogočilo začetek uspešnega postopka zbiranja podpisov. Takrat je Romunija začela postopek, katerega namen je bil zavrniti razsodbo in podpreti Komisijo v njeni prvotni odločitvi za zavrnitev MSP.

K zbiranju podpisov so pristopile obe krovni organizaciji SSO in SKGZ ter številne organizacije in društva slovenske narodne skupnosti v Italiji.

“Po vrsti izgubljenih tožb na tem področju mora Romunija resno razmisliti o svojem najboljšem interesu: izolirati se v Evropi z zavrnitvijo poravnave manjšinskih pravic na evropski ravni ali sprejeti podporno stališče do tega vprašanja. Ne večinsko prebivalstvo in niti države članice nimajo česa izgubiti, če EU ukrepa za zaščito manjšinskih jezikov in kultur. Zelo smo veseli, da se nam je sodba Sodišča Evropske unije znova potrdila, da je zakon na naši strani«je dejal Loránt Vincze, predsednik FUEN, ki je usklajeval zbiranje podpisov MSP na evropski ravni (https://www.fuen.org/news/single/article/one-more-win-for-european-minorities-before-the-court-of-justice-of-the-eu/).

1.128.385 overjenih izjav o podpori pobudi Minority SafePack bo FUEN 3. decembra letos poslal Evropski komisiji. Do začetka novembra pa bo FUEN dokončno oblikoval osnutek pravnih predlogov, ki jih je pripravila skupina mednarodnih strokovnjakov na področju varstva jezikovnih in narodnih manjšin. Ti predlogi bodo skupaj s podpisi predloženi Evropski komisiji. Po predložitvi bo imela Evropska komisija tri mesece, da poda izjavo o pobudi MSP.