Mira Cencič: Kosovelovi v Tomaju

Srečanje na kavi s knjigo:

Mira Cencič

KOSOVELOVI V TOMAJU

Ob 110 obletnici rojstva našega kraškega pesnika Srečka Kosovela je Kulturno društvo Tomaj izdalo knjižico Mire Cencič, Kosovelovi v Tomaju. S tem delom, ki obsega 85 strani in vključuje 20 fotografij in dokumentov želijo Tomajci ohraniti spomin na to posebno družino, ki je preživela v Tomaju le dve generaciji, a je pomembno vplivala na življenje vasi in Krasa skoraj celo 20-to stoletje in ustvarila ogromno kulturno bogastvo.

Poleg opisa takratnih družbenih in krajevnih razmer je predstavljeno življenje vseh članov tega rodu s poudarkom na sodelovanju in sožitju z domačini. Na kratko je opisano življenje in ustvarjanje nadučiteljevih otrok Anice, Karmele in Stana, natančneje vzgojno, kulturno in gospodarsko delovanje nadučitelja Antona Kosovela in njegove hčere Antonije, osrednja osebnost pa je Srečko. Zbrani so spomini na mladega Srečka, kot učenca tomajske deške dvorazrednice, mladeniča povezanega s svojimi vrstniki in zavzetega kulturnega delavca, ki se je izkazal predvsem kot igralec in režiser na domačem odru. Opisano je njegovo življenje v domačem kraju,  njegov odnos do domače vasi in ljudi, ki se izraža v njegovih pismih in pesmih in dokazujejo njegov  odnos do trpežnega kmečkega življenja, spoštovanje preprostega, poštenega človeka in občudovanje skrivnostne, slikovite  a trpke kraške pokrajine.

Precej je posvečeno dogodkom, doživljanju in prizadetosti domačih in domačinov, ko se je Srečko boril s težko boleznijo in ji podlegel 26 maja pred 88 leti komaj 22 let star. Opis pogrebne svečanosti, sožalna pisma, ki so jih prejeli Kosoveli ob tej družinski tragediji in medsebojno dopisovanje družinskih članov so izjemno sporočilna. Veličasten, ganljiv pogreb dokazuje izredno priljubljenost mladega Srečka med svojimi vrstniki, globoko spoštovanje, ne zaradi njegovih pesmi, ki jih takrat, na od Italijanov zasedenem Krasu niso poznali, temveč žalovanje za človekom, ljubeznivim,  prijaznim in tenkočutnim vrstnikom. Oseminsedemdeset ohranjenih sožalnih pisem, ki so jih Kosovelovi prejeli v času te hude družinske nesreče  pa dokazuje ugled te družine, povezanost takratnih šolskih in kulturnih delavcev, sožitje in sočutje ter visoko kulturo intelektualcev in preprostih kmečkih ljudi tistega časa.

Na zadnjih straneh predstavlja knjižica še pomnike na Srečka in Kosovelove v domači vasi, kar omogoča, da se obiskovalec sam znajde po Tomaju. 

Predstavitev bo četrtek, 22. maja 2014, ob 10. uri v Katoliški knjigarni v Gorici, Travnik – Piazza Vittoria 25 na srečanju ob kavi. O delu bo govorila avtorica Mira Cencič. Kavo bo ponudilo podjetje Primo Aroma iz Trsta.