Miroslav Košuta, Zapisi na orošeno okno

Knjiga Miroslava Košute ZAPISI NA OROŠENO OKNO zajema izbrane zapise, ki so bili doslej razpršeni po revijah, časopisju in knjigah ali prebrani na prireditvah in radiu, torej različni po vsebini in namenu, nastali pa so v časovnem razdobju od 1958 do 2014. Avtor jih je tematsko  združil v štiri temeljna jedra: Profili in skice obrazov, Med knjigami in bralci, Odgovori na vprašanja, Odmevi in odsevi.

V prvem poglavju, ki je najobsežnejše, se avtor s svežim in razkošnim peresom dotakne številnih osebnosti, prijateljev in tujcev, tako iz slovenskega kot iz svetovnega kulturnega obnebja. Mirsoslav Košuta tako piše o obisku Salvatoreja Quasimoda v Ljubljani, o srečanju s pesnikom Umbertom Sabo, o osemdesetlenici Franceta Bevka, o smrti Pabla Nerude, o 70. rojstnem dnevu prijatelja Nika Grafenauerja, o tridesetletnici poimenovanja kriške šole po Albertu Sirku, pa še o veliko drugem.
V drugem sklopu zapisov beremo knjižne ocene, ki jih je Miroslav Košuta napisal za revije in časopise (veliko teh je bilo objavljenih v reviji Dan pa v Primorsken dnevniku), ocene, ki jih prebral ob predstavitvah knjižnih novosti, in spremne besede za nove knjižne izdaje.
Poglavje odgovori na vprašanja prinaša novejše intervjuje, na katere je avtor pismeno odgovoril, objavljeni pa so bili v revijah ali po radiu.
V zadnjem razdelku so zbrani spisi in govori brez skupnega imenovalca, nastali so kot interpretacije sprotnega ali reakcije na izzive in spodbude.
Izbrano delo Zapisi na orošeno okno je zanimivo ne samo zaradi bogastva zapisov, informacij in podrobnosti, ki jih v njem dobimo, je tudi pričevanje neke dobe ter plodne avtorjeve umetniške in življenjske poti.
Knjiga, ki si jo je grafično zamislil Marjan Kravos, je izšla pri založbi Mladika v Trstu. Prva predstavitev zapisov je bila na 30. knjižnem sejmu v Ljubljani novembra 2014.

Miroslav Košuta

ZAPISI NA OROŠENO OKNO 

476 strani 
Cena: 22 € 
ISBN: 978-88-7342-210-5 
 
 
Miroslav Košuta (Trst, 1936)  se je po maturi na tržaški realni gimnaziji sprva zaposlil na Radiu Ljubljana, nato je bil dramaturg v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, urednik pri Založništvu tržaškega tiska, od 1978 pa ravnatelj in umetniški vodja SSG.
Opus Miroslava Košute obsega pesmi, pesmi za otroke, pripovedi, gledališke in radijske igre, pravljice, eseje, članke, songe , popevke, prevode, govore in še marsikaj.  V svojem pesništvu je Košuta predstavnik slovenskega intimizma z osebno in pokrajinsko označenostjo. Leta 2011 je prejel Prešernovo nagrado za življensko delo in pesniški ustvarjalni opus.