Na kavo s knjigo z mag. RADO LEčIč.

Založbi ZTT in Mladika ter Tržaško knjižno središče TS360

v sodelovanju s Slavističnim društvom Trst-Gorica-Videm in Skupino 85

vabijo v sredo, 6. aprila,

na kavo s knjigo z mag. RADO LEčIč.

Rada Lečič je avtorica več jezikovnih priročnikov

(Prepletenke, Slovenski glagol, Osnove slovenskega jezika, Igraje do znanja slovenščine),

tokrat pa bo predstavila učbenik v dveh delih

Slovenščina od A do Ž / Lo sloveno dalla A alla Ž.

Z avtorico se bosta pogovarjali
dr. Majda Kaučič Baša in dr. Karin Marc Bratina.

V Tržaškem knjižnem središču na Oberdankovem trgu 7 v Trstu ob 10. uri.

Slovenci v Italiji smo dolgo pogrešali sodoben, interaktiven in tudi kulturološko zanimiv učbenik slovenskega jezika, potrebo po njem pa so izražali tudi ali pa še zlasti Italijani. Znanje slovenščine namreč ne zajema samo politične sfere, temveč tudi šolsko, gospodarsko, trgovsko, podjetniško, založniško, turistično, kulturno, raziskovalno, prevajalsko, časnikarsko in še marsikatero drugo področje. Odkar je Slovenija del Evropske unije, je za številna podjetja odskočna deska za poslovanje v južni in vzhodni Evropi, kdor pa hoče učinkovito sodelovati z njo, mora znati tudi slovenski jezik. Da je zanimanje za slovenščino čedalje večje, se kaže tudi v tem, da nekateri Italijani vpisujejo otroke v slovenske vrtce in da je ena italijanska šola dodala v svoj učni program tudi slovenščino.
Avtorica Rada Lečič, ki poučuje slovenščino na Oddelku za humanistične študije Univerze v Trstu, se je lotila zahtevne naloge, napisala didaktično premišljen učbenik v dveh delih Slovenščina od A do Ž / Lo sloveno dalla A alla Ž in s tem zapolnila dolgoletno vrzel. V prvem delu učbenika so temeljna glasoslovna, oblikoslovna, leksikalna, skladenjska in besedotvorna znanja, potrebna za uspešno sporazumevanje v slovenščini, v drugem delu pa so zahtevnejše vsebine za samostojnejše govorno in pisno sporazumevanje v slovenščini. V vsakem učbeniku je deset lekcij z raznovrstnimi besedili, v katerih so zbrane slovnične in pomenske lastnosti slovenščine. Vsa besedila so prevedena v italijanščino in zvočno posneta, na koncu so tabele in slovensko-italijanski slovar (v prvem učbeniku je 2.000 besed, v drugem 4.500), vse vaje pa imajo tudi rešitve. Oba učbenika odlikuje estetsko kombiniranje jezikovnega in slikovnega gradiva, ki razkrivata značaj in kulturo slovenskega naroda.