Na Reki srečanje med Svetom slovenskih organizacij in Unijo Italijanov

Povezovanje med italijansko in slovensko narodno skupnostjo mora sloneti na medsebojnem poznavanju, na redni izmenjavi izkušenj in na programskem sodelovanju. To so temelji za ovrednotenje kulturne dediščine narodnih skupnostih in za vključitev zaščitnih določil v družbeno-razvojne smernice na čezmejnem področju med Italijo, Hrvaško in Slovenijo. Vse tri države imajo torej korist, da podpirajo to skupno sodelovanje dveh narodnih skupnosti, ki je v zadnjih letih postala že utečena praksa in beleži nadvse uspešne rezultate še posebno na področju evropskih projektov.

Na ta izhodišča so predstavniki Unije Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem ter Sveta slovenskih organizacij postavili dnevni red srečanja, ki se je v torek, 10. novembra 2015, odvijalo na sedežu Unije Italijanov na Reki. Bil je to tudi prvi uraden obisk novega vodstva Sveta slovenskih organizacij pri sorodni krovni organizacij italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Dejstvo, da se je ta obisk, ki se je ravzil v pravo delovno srečanje, odvijal na Reki, pa je znamenje pozornosti do širšega prostora, ki ima med svojimi specifikami prisotnost narodnih skupnostih.

Delegacijo SSO-ja, ki so ga predstavljali deželni predsednik Walter Bandelj, pokrajinski predsednik za Videmsko Riccardo Ruttar, član izvršnega odbora in odgovoren za evropske projekte Ivo Corva ter vodja tiskovnega urada Julijan čavdek, je sprejel predsednik izvršnega odbora Unije Italijanov Maurzio Tremul, tajnik izvršnega odbora Marin Corva ter predsednik sveta UI ter odgovorni urednik dnevnika La Voce del Popolo Roberto Palisca.

Celodnevni obisk predstavnikov Sveta slovenskih organizacij pri Uniji Italijanov je bil razdeljen na tri dele. Po uradnem srečanju med dvema krovinam organizacija, ki je potekalo v palači Modello, kjer ima svoj sedež Unija Italijanov, je sledil sprejem na italijanskem konzulatu in pogovor s konzulom dr. Paolom Palminterijem. Na uredinštvu dnevika La Voce del Popolo, kjer je tudi sedež založniške družbe EDIT, pa so delegacijo SSO in UI sprejeli glavni urednik Roberto Palisca, urednica štirinajstdnevnika Panorama Ilaria Rocchi in glavna urednica za politiko Christiana Babič.

Na dopoldanskem srečanju so si predstavniki SSO in Unije Italijanov izmenjali osnove informacije obeh krovnih organizacij. Predsednika Tremul in Bandelj sta pri tem izrazil zadovoljstvo za obisk, ki potrjuje dobre odnose ne samo med dvema narodnima skupnostima temveč med partnerji, ki uspešno sodelujejo, kot se je to izkazalo za evropski projekt Jezik/Lingua. H temu tudi navajajo spodbudne besede, ki jih je izreklo več predsednikov republike od Napolitana, Türka, Mattarelle in Pahorja. Pogovor se je nato nadaljeval ravno na tematiki novega evropskega programiranja, pri katerem je skupna želja, da pride do nadgradnje evroprojekta Jezik/Lingua. Pomembno pa bi tudi bilo, če bi ciljali na nove programe in še posebno, da bi skupno sodelovali na področju medijev in založništva ter da bi v to vključili slovensko narodno skupnost na Hrvaškem in Hrvate v Moliseju. Idej in predlogov je namreč veliko, pri tem pa je potrebno, da vse tri krovne organizacije Unija Italijanov, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno gospodarska zveze skupno nastopijo v odnosu do Hrvaške, Italije in Slovenije.

Pogovori na uredništvu dnevnika La Voce del Popolo pa so se osredotočili na medijsko in založniško dejavnost. Na knjižnem področju bi lahko vključili sodelovanje med Tržaškim knjižnim središčem in reško knjigarno v sklopu družbe EDIT. Glede medijev pa bi se lahko pomislilo na izmenjavo člankov po zgledu goriške izkušnje Posoške kronike in biltena Slovit, ki ga izdaja zadruga Most iz čedada.

Trst, 12. november 2015                                                                   Tiskovni urad SSO