Naj živi Slovenija!

Pozdrav predsednika SSO Walterja Bandlja na sprejemu Generalnega konzulata Republike Slovenije v Gorici ob 30. letnici slovenske samostojnosti.

Predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj je v sredo, 23. junija, na skupnem goriškem trgu Transalpina / Evropa v Gorici namenil svoj pozdrav vsem, ki so se udeležili sprejema, ki ga je ob praznovanju 30. obletnice slovenske samostojnosti priredil Generalni konzulat Republike Slovenije.

Spoštovana

župana občine Gorice in Nove Gorice Rodolfo Ziberna in Klemen Miklavič,

cenjeni predsednik republike Slovenije Borut Pahor,

cenjeni predsednik dežele Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga,

spoštovana ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch,

dragi župani iz Goriške, Tržaške in Benečije,

spoštovani slovenski podžupan iz Celovca Alojz Dolinar,

vsi ostali gostje, prav lep pozdrav.

Po simbolnemu padcu berlinskega zidu, je bil tudi slovenski narod pripravljen na spremembe, saj se je s široko podporo in enotnostjo odločil, da želi demokratično in samostojno državo. Zmaga demokratične koalicije DEMOS je Slovence popeljala do odcepitve od enopartijskega sistema na plebiscitu za neodvisnost, nato do razglasitve samostojnosti, do zmage v desetdnevni vojni ter do uresničenja pravice naših ljudi do samoodločbe. Plebiscit je dokazal, da naš narod želi demokraticno državo ter njeno prihodnjo vključitev v evropske in zahodne mednarodne povezave. 

Odprla so se vrata v zahodni svet, katera so republiko Slovenijo pripeljala v Evropsko unijo in Nato. Prav pri tem spomeniku, kjer danes proslavljamo 30-letnico samostojnosti imamo te lepe spomine.

Cenjeni predsednik Borut Pahor Vi, ki predstavljate našo matično državo Slovenijo, ste 13. julija prejšnjega leta s predsednikom Republike Italije, Sergiom Matarello, dosegli dva pomembna dogodka. Vrnitev Narodnega doma slovencem ter obisk šohta in spomenika bazoviških junakov. 

Stisk rok med predsednikoma dveh sosednjih republik, je izrazita evropska ikona, ki kaže ne velik prijateljski odnos med državama.

Prav tako lahko poudarimo prijateljski odnos, ki ga dnevno gradimo s predsednikom avtonomne dežele furlanije julijske krajine Massimilianom Fedrigo.

Ta mozaik, ta trg Trg Evrope, Trg Transalpine, sta simbola goriškega sodelovanja, ki je zelo razvidno pri županih Nove Gorice in Gorice Klemenu Miklaviču in Rodolfu Ziberni. Temu priča tudi pridobitev skupnega naslova Evropske prestolnice kulture, ki je izjemno darilo za ta prostor.

Ob zaključku pa še majhen kamenček, ki pa je za nas Slovence v Italiji zelo pomemben. Nepozabaljivi 26. člen zakona 38 iz leta 2001, in sicer olajšano zastopstvo oziroma izvolitev slovenskega poslanca v italijanski parlament. Ne moremo več čakati na strankarske odločitve in darila nekaterih strank. Če italijanska manjšina v Sloveniji in na Hrvaškem, nemška manjšina na Južnem Tirolskem in francoska manjšina v Dolini Aosti imajo zagotovljeno zastopstvo, zakaj je nimamo tudi mi Slovenci, ki živimo v tej Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini.

Omenjeni duh sodelovanja, naj bo torej prisoten tudi pri prizadevanjih za slovenskega izvoljenega predstavnika v parlamentu Republike Italije. 

Naj živi Slovenija, ob prižigu 30. svečk!

Naj živi obmejno in bilateralno sodelovanje!

Naj živijo narodi združeni v skupnem evropskem domu!