Neizobešanje slovenske zastave je huda napaka

Svet slovenskih organizacij obžaluje dejanje repentaborske občinske uprave, da ni izobesila slovenske zastave ob priliki včerajšnjega zasedanja občinskega sveta. Gre za napačno dejanje, ki ga v tem trenutku ne potrebujemo. Kot narodna skupnost se namreč borimo, da se slovenska zastava tudi s strani deželne uprave prizna kot simbol Slovencev v FJK, kot nam to omogoča veljavna zakodaja. Prav zaradi tega je sedaj trenutek, da toliko bolj potrdimo dolgoleten običaj, ko je bila v slovenskih občinah na Goriškem in Tržaškem ta narodni simbol vedno prisoten. Potrebno je tudi, da gremo naprej in da se v duhu dobrososedskih odnosov, ovrednotenja prisotnosti narodnih in jezikovnih skupnosti v deželi FJk ter spoštovanja določil zaščitnega zakona prizadevamo za še večjo vidljivost slovenskih narodnih simbolov, med katerimi je prva ravno slovenska zastava.

Svet slovenskih organizacij pričakuje, da bo repentaborska občinska uprava v prihodnje dosledno izpostavljala slovensko zastavo na pročelje občinske palače, kot dokaz prisotnosti Slovencev na tem delu kraškega področja.

Svet slovenskih organizacij