Nova izdaja revije Mladika

IZŠLA MLADIKA 2-3/2014

Nova številka tržaškega mesečnika Mladika je zagledala luč v velikonočnem času. V uvodni besedi z naslovom »Upanje Velike noči« Jože Bajzek spregovori o pomenu križa, na katerem je umrl božji sin, in o upanju, ki ga je s svojo smrtjo in vstajenjem dal kristjanom. 

Sledi razmišljanje Loredane Gec z naslovom »Nekaj trenutkov tišine«, ki ga je radijska ražiserka in programistka prebrala na Prešernovi prislavi v Društvu slovenskih izobražencev 10. februarja letos.

Mladika ponuja v branje bero literarnih prispevkov, in to so: novela Nataše Konc Lorenzutti »Bližina daljave«, ki je prejela prvo nagrado na 42. literarnem natečaju revije Mladika, 18. nadaljevanje romana Irene Žerjal »Peta Avenija in smrtne zagate«, cikel pesmi Metke Kacin Beltrame »Benečija, mon amour«, ki je bil priporočen na 41. literarnem natečaju revije Mladika ter pesem Vladimirja Kosa »Morda še kdo drug se v Nedeljo napoti«.

Spomine na življenje v Nemčiji Petra Merkùja po avtorjevi smrti in na podlagi izvirnih zapiskov nadaljuje žena Mirella Urdih Merkù. V tem nadaljevanju se spominja posebnih življenjskih obletnic, ki jih je mož slavil v Nemčiji, in njune zlate poroke.

Renato Podberšič mladi je avtor zanimivega članka o prvem vseslovenskem romanju v Sveto deželo leta 1910, katerega se je udeležilo tudi 24 romarjev iz Trsta. Bruna Marija Pertot je avtorica spominskega zapisa, katerega se objavlja prvi del, o Zori Piščanc in njenem bratu Ladotu. V članku z naslovom Slikanje s svetlobo Mojca Polona Vaupotič piše o slovenskih snovalcih barvnih oken – vitrajih.

Marija Pirjevec je avtorica zapisa »Kosovelov smisel za svobodo sredi dehumaniziranega sveta«, ki ga je prebrala ob 110-letnici pesnikovega rojstva, in sicer ob otvoritvi Kosovelove spominske sobe v prostorih Ljudske univerze v Sežani.

O letošnjem dobitniku nagrade Prešernovega sklada, duhovniku jezuitu, pesniku in filozofu Vladimirju Kosu piše Rozina Švent.

Sledi Antena z novicami iz zamejstva in iz Argentine, Ocene knjig izpod peresa Cirila Velkovrha in Iztoka Ilicha, in Novice Knjižnice Dušana černeta.