Nujno je treba rešiti vprašanje poučevanja slovenščine v Kanalski dolini

Uvedba pouka v treh jezikih, italijanščine, nemščine in slovenščine, je življenjskega pomena za zaščito narodnega in jezikovnega bogastva v Kanalski dolini. Obenem bi tudi omogočilo mladim širša kulturna obzorja za strokovne in delovne možnosti. Tako lahko povzamemo glavno temo srečanja deželnega predsednika Sveta slovenskih organizacij Walterja Bandlja z županom občine Naborjet – Ovčja vas Borisom Preschernom, ki se je odvijalo v občinski hiši v sredo, 9. septembra 2015.

Predsednik Bandelj, ki so ga spremljali še pokrajinski predsednik SSO za videmsko Riccardo Ruttar in člana Izvršnega odbora sicer domačina iz Kanalske doline Anna Wedam in Luciano Lister, se je zahvalil županu za sprejem, ki spada v sklop srečanj z vsemi župani 32 občin, kjer je priznana prisotnost slovenske narodne skupnosti v FJK. Županu je nato predstavil nekaj programskih točk, ki so še posebno pomembne za Svet slovenskih organizacij, med katerimi za Kanalsko dolino še posebno izstopa skrb za slovenski jezik in vprašanje ustanovitve nove medobčinske teritorijalne unije.

Župan Preschern se je s svoje strani takoj osredotočil na šolsko tematiko. »Naša mladina v tej dolini danes nima pogojev, da bi se naučila ne slovenščine in ne nemščine, zaradi tega sem svojega sina vpisal v nemško-slovensko dvojezično šolo na avstrijskem Koroškem«, je povedal župan. Dodal je še, da je za oba jezika dodeljenih premalo učnih ur in še manj finančnih sredstev. To pa je nedopustno, je še ugotovil naborješko-ovški župan, ker se po drugi strani javna sredstva za slovensko narodno skupnost uporabljajo za druge stvari, celo za pleskanje pročelja stavb.

Wedamova in Lister sta podčrtala, da si prebivalci zelo želijo trojezične šole. Občinska sveta v Naborjetu-Ovčji vasi in v Trbižu sta odobrila sklep, po katerem je bila na šolske in krajevne oblasti naslovljena prošnja za trojezičen pouk. Pristojni organi pa se na ta sklep niso odzvali. V tem smislu je župan Preschern zaprosil Svet slovenskih organizacij za pomoč pri ustanavljanju večjezične šole v Ukvah in sodelovanje z ustanovitvijo delovne skupine, ki bi spremljala celoten administrativni postopek.

Predsednik Bandelj se je s predlogom strinjal. Pokrajinski predsednik Ruttar pa je izpostavil potrebo, da je za zaščito slovenske narodne zavesti poleg šole pomembno tudi delovanje kulturnega združenja Don Mario černet. 24. oktobra letos bo namreč združenje uradno odprlo svoj sedež v Ovčji vasi ob prisotnosti italijanskih, avstrijskih in slovenskih predstavnikov. Predsednik Bandelj je na to slovesnost povabil tudi župana Prescherna, ki je povabilo sprejel in zagotovil prisotnost.

Trst, 11. september 2015                                                                  Svet slovenskih organizacij

                                                                                                          Tiskovni urad