Nujno je treba rešiti vprašanje poučevanja slovenščine v Kanalski dolini

Župan občine Naborjet-Ovčja vas Boris Preschern je v sredo, 9. septembra 2015, sprejel predsednika Sveta slovenskih organizacij Walterja Bandlja, ki so ga spremljali pokrajinski predsednik SSO za Videmsko Riccardo Ruttar ter člana izvršnega odbora SSO Anna Wedam in Luciano Lister.

čeprav je bilo to prvo srečanje med naborješko-ovškim županom in novim predsednikom SSO, je pogovor takoj stekel o vprašanju poučevanja slovenskega jezika na državnih šolah v Kanalski dolini. Slovenščini je namenjeno premalo učnih ur, kar ne omogoča primernega znanja in tudi zavesti. Zaradi tega je potrebno vzpostaviti sodelovanje med občino in slovenskimi organizacijami, da se to vrzel odpravi.

Predsednik Bandelj se je zahvalil županu za sprejem, ki spada v sklop srečanj z vsemi župani 32 občin, kjer je priznana prisotnost slovenske narodne skupnosti v FJK.

Pokrajinski predsednik Ruttar pa je izpostavil potrebo, da je za zaščito slovenske narodne zavesti poleg šole pomembno tudi delovanje kulturnega združenja Don Mario černet. 24. oktobra letos bo namreč združenje uradno odprlo svoj sedež v Ovčji vasi ob prisotnosti italijanskih, avstrijskih in slovenskih predstavnikov. Predsednik Bandelj je na to slovesnost povabil tudi župana Prescherna, ki je povabilo sprejel in zagotovil prisotnost. 

Trst, 11. september 2015                                                                  Svet slovenskih organizacij

                                                                                                         Tiskovni urad