Nujno zagotoviti normalno delovanje Zadruge Goriške mohorjeve

Pluralizem na medijskem področju je temeljni pogoj za družbeni napredek in to je toliko bolj pomembno, ko gre za manjšinsko narodno skupnost. V tem smislu je v torek Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij obravnaval hudo krizno stanje Zadruge Goriške mohorjeve, ki izdaja tednik Novi glas, mladinski mesečnik Pastirček in številne knjige. Deželni predsednik Walter Bandelj je prisotnim odbornikom poročal o sestanku z vodstvom zadruge, ki so ga seznanili s težkim stanjem in z vsemi izvedenimi posegi za zmanjšanje stroškov. Zadrugo je med drugim tudi prizadelo novo določilo, po katerem se ne more več prijavljati na določene deželne projektne razpise, ki so v preteklosti bili pomemben finančni vir. Zadnji še možen ukrep je v tem času racionalizacija na ravni osebja. Predsednik Bandelj je še dodal, da je o stanju Zadruge Goriške mohorjeve seznanil tako deželnega odbornika Torrentija kot Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu in upa, da se bo zgoraj omenjeno krizno stanje obravnavalo v čim krajšem času in da se rešijo delovna mesta. V tem smislu si SSO pričakuje tudi odločno podporo s strani vseh ostalih družbenih in političnih komponent slovenske narodne skupnosti v FJK. Odborniki Sveta slovenskih organizacij so tudi sklenili sklicati sestanek z Duhovsko zvezo, da bi s slovenskimi duhovniki preverili dodatne možnosti pomoči za Zadrugo Goriško mohorjevo.

Izvršni odbor SSO je z zaskrbljenostjo obravnaval pismo nekaterih učiteljev, ki so predsednika Bandlja seznanili z vprašanjem o razpisu natečaja za novo učno osebje na slovenski šoli. Natečaj vse do danes ni bil razpisan in pojavljajo se govorice, da ga morda tudi ne bo. Slovenske šole nujno potrebujejo novih učiteljev, da bi se tudi v prihodnje nadaljevalo s kakovostno ponudbo učnih in vzgojnih programov. Objava razpisa je nujna, saj je v drugačnem primeru nevarnost, da se potencialni novi učitelji odločijo za italijanske natečaje. Po razpravi je bilo sklenjeno, da se bo o tem vprašanju predsednik Bandelj direktno obrnil na vodjo urada za slovenske šole dr. Igorja Giacominija.

Izvršni odbor SSO je pozitivno ocenil petkovo srečanje s primarnimi organizacijami v Nabrežini. Dobrodošlo je bilo umirjeno vzdušje, v katerem so bili izpostavljeni predlogi in stališča, ki bodo v prihodnje koristni pri nastopanju v raznih posvetovalnih organih, ki so pristojni za slovensko narodno skupnost v FJK, v prvi vrsti v posvetovalni deželni komisiji.

V nadaljevanju zasedanja Izvršnega odbora SSO je bil dokončno oblikovan odbor za ustanovitev deželne kulturne nadzveze. Sestavljajo ga po dva predstavnika iz vsake pokrajine in v kratkem bo sklicano prvo srečanje. Pokrajinski predsednik za Tržaško Igor Švab je poročal o srečanju s predsednico Paritetnega odbora, kjer je bilo obravnavna vrnitev Narodnega doma v ul. Filzi. Odprta vprašanja ostajata lastništvo in pa stroški preselitve Tržaške univerze na druge lokacije.

Predsednik Bandelj je odbornikom poročal še o prizadevanju Kmečke zveze za uresničitev protokola o Prosekarju, ki kljub obljubam še ni bil podpisan. Predstavnikom Kmečke zveze je bila s strani SSO-ja zagotovljena podpora in pomoč v odnosu do pristojnih deželnih organov. Predsednik Bandelj je omenil tudi srečanje z javnimi upravitelji Zgornjega Posočja, ki imajo več predlogov za čezmejno sodelovanje na podlagi evropskih projektov.

Izvršni odbor SSO je pred zaključkom zasedanja izrazil zadovoljstvo, da je dr. Drago Štoka na predlog SSO prejel prvo priznanje dr. Jožeta Pučnika, ki ga podeljuje istoimenski inštitut.

Tiskovni urad SSO