Občni zbor ZSKP

Vljudno ste vabljeni, da se udeležite občnega zbora ZVEZE SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE iz Gorice, ki bo v torek, 10. maja 2016, , prvi sklic ob 12. uri, drugi pa ob 20.30, v komorni dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici s sledečim dnevnim redom:

1.     Tajniško poročilo

2.     Blagajniško poročilo

3.     Odobritev obračuna za leto 2015 in odobritev proračuna za leto 2016

4.     Predsedniško poročilo

5.     Pozdravi in posegi članic

6.     Pozdravi in posegi nevčlanjenih skupin in posameznikov

7.     Poročilo nadzornega odbora in razrešnica odboru;

8.     Izvolitev predsednika občnega zbora

9.     Volitve predsednika ZSKP

10.  Volitive nadzornega odbora

11.  Razno.

              

          Lep pozdrav

          Gorica, april 2016

                                                                                                    Predsednica

                                                                                               Franca PADOVAN