Odpšli so brez slave in brez spomina

Ob stoletnici prve svetovne vojne

Knjiga o avstro-ogrskih vojakih iz sovodenjske občine

Odšli so brez slave in brez spomina

Pred izidom je knjiga Odšli so brez slave in brez spomina, ki je posvečena umrlim avstro-ogrskim vojakom iz sovodenjske občine in žrtvam vseh vojn. Knjigo, ki je nastala v sodelovanju med gospodarsko zadrugo Brajda Vrh in Goriško Mohorjevo družbo, ki je prevzela nelahko nalogo izdajatelja, je uredil Vlado Klemše. Publikacija prinaša izsledke več kakor leto dni trajajoče raziskave in seznam (ob nadaljnjih raziskavah ga bo predvidoma treba dopolniti)  sedemdesetih  vojakov, ki so pod cesarskim praporom umrli v strelskih jarkih,  bolnišnicah, v ujetništvu ali, preprosto, izginili neznano kje in kdaj.

Ob tem velja opozoriti, da ne gre samo za navajanje osnovnih anagrafskih podatkov. Za večino žrtev (kjer je bilo mogoče  zanesljivo ugotoviti) so navedeni tudi podatki očeta in matere,  domače oziroma družinsko ime in kraj in datum smrti ter podatki vojaške enote, kjer je pokojni služil.

Popis zajema območje sovodenjske občine v današnjem obsegu, vključno z Vrhom in Rupo. Ti dve naselji  v času prve svetovne vojne nista bili del sovodenjske občine. Vrh je sodil v opajsko občino, Rupa pa v mirensko.

Ob zadnjem ljudskem štetju v Avstro-Ogrski je  v občini Sovodnje živelo 1400 oseb.  Po podatkih, navedenih v Koledarju Goriške Matice leta 1921, je bilo pod orožje vpoklicanih 320  za vojsko sposobnih občanov.  Po nedokončnih podatkih jih je 39 v vojni umrlo.  Skupno število umrlih vojakov iz cele (današnje) občine dosega številko 70.  Nekajkrat večje je število žrtev med civilnim prebivalstvom.

Žal so ti družinski očetje in možje ter mladi fantje v glavnem "odšli brez slave in brez spomina".  Edino kolektivno znamenje je  v sovodenjski cerkvi, kjer je vzidana plošča z imeni 28  umrlih vojakov.

Pobuda gospodarske zadruge Brajda Vrh  je nastala  z enim samim glavnim ciljem, ob stoletnici  začetka prve svetovne  povrniti tem  osebam  čast in spomin.

Knjigo, bogato opremljeno s fotografijami domačih krajev in ljudi,

bodo predstavili 16. aprila 2014 ob 19.30 v  prostorih ŠKC Danica na Vrhu,

v sodelovanju s KD Danica.

Ob priložnosti bodo postavili tudi razstavo, ki bo  na ogled ob sobotah in nedeljah do začetka junija.